Etikett: 2023

  • Månadsbrev november 2023

    Information från Höglandets överförmyndarverksamhet Kostnadsersättningen till ställföreträdare höjs till 2 % av prisbasbeloppet Riktlinjen för grundarvoden och ersättningar till ställföreträdare inom Höglandets överförmyndarnämnd är reviderad och innebär bland annat att…