Försäkringskassan
Nu kan du använda försäkringskassans E-tjänster som ställföreträdare.

Logga in
Under Forsakringskassan.se loggar du in som ställföreträdare.

E-Tjänster
Du kan till exempel ansöka om bostadstillägg,  aktivitetsersättning, sjukersättning och du kan anmäla ändringar. Du kan också ta fram underlag till årsredovisningen.

Blanketter
Här finns också en mängd olika blanketter att ladda ner.

Huvudmannen
Ange din huvudmans personnummer och namn. Nu kommer du in på sidan där du kan välja vad du vill registrera, t ex ändring av bostadskostnad.

****************************************************************************************