Sida 2 av 3

Månadsbrev april 2021

Ställföreträdare

Du företräder någon – du är god man eller förvaltare. Har du tänkt på vilken nytta du faktiskt gör?

Om vi inte fanns…
Tänk dig att alla ställföreträdare i hela landet skulle lämna sina uppdrag. Tanken svindlar! Vart skulle då alla som behöver hjälp vända sig? Till kommunen, troligtvis. Då skulle kommunens tjänstemän ta hand om alla räkningar, se till att den behövande har egna medel, besöka hen regelbundet, ordna med särskilt boende, vara tillgängliga dygnet runt etc, etc, Tänk vilken kostnad det skulle innebära för samhället. Kanske skulle det poppa upp företag med inriktning på ”godmanskap” och debitera kommunen rejäla timkostnader. Som ställföreträdare gör du en ovärderlig samhällsinsats. Var stolt!

Din insats
Inte nog med att du sparar in avsevärda medel åt din kommun. Du lyfter också ett tungt ok från din huvudmans axlar. Nu behöver hen inte längre oroa sig för sin ekonomi. Den tar du hand om. Och huvudmannen vet att du står bakom hen, att du alltid är ett stöd när behov finns.
Och inte nog med det – du lyfter också ett ok från anhörigas axlar. Många är de anhöriga som är oerhört tacksamma för att du finns – någon som tar hand om mamma/pappa/barn. Var stolt!

God man/förvaltare för din egen skull?
Nej, tänker du kanske, verkligen inte! Men tänk efter. Visst ger det oss en viss tillfredsställelse att hjälpa andra? Forskning visar att stressnivåerna i hjärnan minskar och de delar i hjärnan som påverkar vårt belöningssystem ökar. Vi blir nöjda och glada när vi kan vara till hjälp, helt enkelt.

En ställföreträdare är en betydelsefull person som gör en betydelsefull insats för en betydelsefull  medmänniska.
Den här texten har du säkert mött förr. Var stolt för att du är en av oss.

Styrelsen

Är du inte redan medlem i vår förening? Du är mycket välkommen att höra av dig så ordnar vi ditt medlemskap. Kontaktuppgifter finns under fliken ”Kontakt” på hemsidan.  Och du…det kostar bara 150 kr/år att vara med. Betalning sker till bankgiro 135-4000.

Månadsbrev mars

Årsredovisning
Under den här perioden av året håller vi på med att färdigställa våra årsredovisningar. Överförmyndarens uppgift är att granska dem så att inga oegentligheter har ägt rum. Och i många fall anmärker överförmyndaren på vår redovisning, trots att vi tydligt visar att allting har gått rätt och riktigt till.

Vi ska titta på några exempel där överförmyndarens nit får oss att sucka och frusta.

”Blanda inte ihop den egna ekonomin med huvudmannens”
Nej, detta är inte tillåtet, ändå finns det tillfällen när vi inte ser något annat val. Naturligtvis har vi superkoll om vi betalar från eget konto och sedan för över beloppet från huvudmannens konto. Men varför betalar vi från eget konto? Det finns många exempel på när detta känns nödvändigt:

Säg att huvudmannen behöver kontanter
Du har inte tillgång till huvudmannens kort.
Då väljer du att ta ut t ex 500 kronor från ditt eget konto, ger sedeln till huvudmannen och för sedan över samma summa från huvudmannens konto till ditt eget. Eller finns det nåt annat sätt att ge kontanter till den huvudman som sitter på ett särskilt boende och inte kan/får gå ut på egen hand? En lösning kan vara att ha dubbla kort. Men om kontot är spärrat?

Säg att huvudmannen behöver t ex en ny rakapparat.
Smidigast och billigast är att köpa över nätet. Dock – ofta krävs bank id och då måste du använda ditt eget.
Du kan betala mot faktura för att på så sätt få en verifikation. Problemet är att på fakturan står ditt namn eftersom det är du som beställer. När du får hem rakapparaten ser du till att huvudmannen (eller personal på boendet) signerar mottagande. Du betalar via huvudmannens konto.
Men här kan överförmyndaren få för sig att du betalat med egna pengar därför att ditt namn står på fakturan. Och därav får du en anmärkning.

Men varför inte ange huvudmannen som fakturamottagare? Tyvärr är det ofta så att huvudmannen inte är kreditvärdig och då kan hen nekas fakturabetalning.

I en del fall, när du väljer att handla på nätet, ges inte möjligheten att betala mot faktura. Ofta krävs bank id och det enda du kan göra är att betala med eget  kort eller från eget konto och sedan föra över beloppet från huvudmannens konto. Att betala med huvudmannens kort går ju inte eftersom hen inte har bank id. Här får du med all säkerhet en anmärkning från överförmyndaren.

Speciellt nu, i Corona-tider, är det en fördel att slippa springa i affärer. Då är nätet ett mycket bra alternativ. Men tillåtet av överförmyndaren? Eller förståeligt av överförmyndaren? Nja, tveksamt!

”Huvudmannens konto för egna medel ska vara överförmyndarspärrat”
Jaha ja…men vid förfrågan till banken är detta inte möjligt! Då ska man i alla fall se till att man bara har ”titta-behörighet”. Hur detta ska gå till kunde inte banken svara på vid förfrågan i februari. Här är alltså överförmyndaren ute och cyklar lite grann.
Vi ska alltså inte längre ha möjlighet att föra över pengar från kort till bank, vilket i vissa fall kan behövas. Vi kan inte längre betala något via kortet, vilket också kan behövas.
Tanken bygger nog på att huvudmannen själv har hand om sitt kort, men väldigt ofta är så inte fallet. Och personal på särskilt boende får inte hantera huvudmannens kort:
”Personalen skall dock aldrig använda en brukares bankkort och får inte ta emot kod till ett bankkort” (citat från kommunens ”Hantering av privata medel säbo)
Hur ska ställföreträdare se till det finns kontanter till huvudmannen när hen inte själv har förmåga att hantera bankkortet?

”Du får bara ha tillgång till ett enda av huvudmannens konto”
Som framgår ovan är detta inte vare sig praktiskt  möjligt eller önskvärt,

”Huvudmannens egna medel ska bokföras som kostnader”
För att ha en bra koll och även logiskt, bokförs transaktion mellan bank och kort överföring, vilket det ju faktiskt är. Detta får vi alltså anmärkning på, trots att årsredovisningen är korrekt.

”Kontoutdraget ska vara i PDF-format”
Säkerligen är anledningen till detta att överförmyndaren misstänker att vi kan manipulera kontoutdraget om vi tar fram det i  t ex Excel-format. Räkna med en anmärkning om du gjort så.

”Inkomster ska vara rätt benämnda”
Ja, det blir kanske lättare för överförmyndaren att granska då.  ”Måste jag göra  om hela redovisningen?” ”Nej, men tänk på det till nästa år.” Så hoppas vi att svaret blir.

”Kontonummer måste framgår tydligt”
Också enklare för överförmyndaren att granska om redovisningens kontonummer är desamma som bankens. Ändå…det framgår ju tydligt av belopp i årsbesked kontra redovisning vilka kontonummer som hör ihop. Men anmärkning blir det!

Huvudmannen
Slutligen…huvudmannen är alltid i fokus! Alla huvudmän har rätt till en bra livskvalitét. Våra huvudmän har olika behov och önskemål. Som ställföreträdare måste vi sätta huvudmännens intressen främst. Ändå måste vi anpassa oss efter strigenta regler från överförmyndaren. Det är inte alltid så lätt!

Styrelsen


Månadsbrev februari 2021

Hur mår din huvudmans ekonomi?

Ansträngd ekonomi
Många av våra huvudmän har svårt att få månadens in-och utgifter att gå ihop. Som ställföreträdare skulle vi gärna se att vi kunde spara undan en slant. Huvudmannen kanske vill unna sig något extra eller behöver köpa något som inte finns med i budgeten. Många gånger visar sig detta vara omöjligt.

Levnadsomkostnader
På Konsumentverkets hemsida kan du hitta information om vad det kostar att leva.

Pension/sjukersättning
Enligt regeringen ska ju nettot av pension eller sjukersättning bli högre i och med att skatten sänks. ”Upp till 600 kronor.” Jo, pyttsan! Det visar sig att höjningen stannar vid 50-100 kronor. Förhoppningen är att några extra kronor ska komma i september, men det återstår att se.

Bostadstillägg
Förhoppningsvis ska inte bostadstillägget påverkas av den lilla höjningen av pension/sjukersättning. Och den beräknade hyreshöjningen på runt 2 % borde borga för att bostadstillägget åtminstone är oförändrat. Men glöm inte att sök nytt när hyran höjs.

En presumtiv huvudman, herr X
För att visa hur det kan se ut hos en huvudman tittar vi på ett påhittat exempel.

Herr X:s inkomster netto
Pension och bostadstillägg ger 12.000 kronor in på banken.

Herr X:s utgifter 
Hyra                       7000 kr
Mat                         2400 kr (om all mat äts hemma)
                                                     (matdistribution kostar 67 kr/dag)
Hälsa                     1200 kr (färdtjänst, sjukresor, läkemedel, läkarbesök)
Övrigt                   1400 kr (försäkring, telefon, förbrukningsvaror, hygien etc)
Totalt                12000 kr    

Balans
Ja, visst, det finns balans i herr X:s ekonomi. Men det finns inte något utrymme för sparande och oförutsedda utgifter kan bara täckas om herr X drar in på något annat.  Dessutom – kostnaderna ovan är lågt räknade jämfört med vad Konsumentverket beräknar i levnadsomkostnader. Deras verklighet är inte realistisk för vår huvudman.

Hemtjänst/hemsjukvård/trygghetslarm
Om herr X behöver hemtjänst gör kommunen en beräkning för att fastställa avgiftsutrymme. Om inget sådant utrymme finns behöver huvudmannen inte betala för denna tjänst. Däremot belastar såväl hemsjukvård som trygghetslarm hans ekonomi.

Arvode
Något annat som drabbar hans ekonomi kan vara arvode till ställföreträdaren. I vårt exempel förutsätter vi att kommunen betalar. I annat fall är det inte troligt att något arvode kan tas ut.

Dilemma
Ja, det blir ett dilemma för oss. Vi vill så gärna ge våra huvudmän en guldkant på tillvaron, men när det inte finns några medel? Ibland mår vi dåligt av att behöva snåla med huvudmannens pengar, eller hur?

Styrelsen

Hör gärna av dig med dina egna erfarenheter eller dina egna tankar. Kontaktuppgifter hittar du under fliken ”Kontakter”.Månadsbrev januari 2021

Överförmyndarens julbrev
Har du läst det julbrev som överförmyndaren mailade ut strax innan jul?
Det var säkert fler än vi i styrelsen som ställde sig lite undrande, eller hur?

Utbildning
Nej, här finns nog inga frågor. Det är ett bra initiativ att erbjuda digital utbildning eftersom vi inte kan träffas.
 
Årsräkning 2020
Men här börjar vi undra en del!

Olika redovisningar
Det framgår att vi inte alltid ska lämna in både redogörelse och årsredovisning. Hur det ser ut i ditt fall framgår av det/de dokument du fått från överförmyndaren per post.

Det är vid uppdrag där ”förvalta egendom” inte ingår som endast redogörelse behöver lämnas men inkomster och tillgångar måste ändå redovisas.

Digital inlämning
Enligt uppgift öppnar den digitala tjänsten 7 januari. Du ska kunna bifoga dokumenten i PDF-format. Hos de flesta banker kan du själv ladda ner kontoutdrag (inklusive saldokolumn) till din dator. Swedbank erbjuder även årsbesked som PDF-filer direkt till din mail. Övriga dokument som du ska bifoga måste du scanna in i PDF-format.
Du använder ditt bank-id för komma in på tjänsten. Länken hittar du i julbrevet.

Vanlig inlämning
Överförmyndaren gör oss uppmärksamma på att inte ska skicka in hela pärmen. Om du inte använder den digitala tjänsten kan du antingen skicka in dokumenten per post eller lämna dem på kontaktcenter i Vetlanda.

Blanketter
Överförmyndaren skickar inte längre ut blanketter utan dem får du hämta själv på kommunens hemsida. Länk finns i julbrevet. Har du programmet godman.se så finns årsräkning och redogörelse här. Annars måste du antingen skriva ut dokumenten själv eller beställa från överförmyndaren.

Dokument som ska skickas in vid normalgranskning
Kontoutdrag
Kontoutdrag med saldokolumn i PDF-format. För huvudmannens konto för egna medel ska du endast ta med insättningar.
Inkomster
Alla verifikationer som handlar om inkomster ska du bifoga. För pension/ersättning från F-kassan räcker det med årsbesked/beslut.
Utgifter
För hyra och vård- och omsorgsavgift räcker i regel endast ett enda verifikat (om beloppen är desamma månad för månad). Du ska också bifoga verifikationer på hemförsäkring, överlämnade kontanter och på större inköp (typ möbler,  TV etc). Förutom detta ska eventuella giroblanketter bifogas.
Tillgångar och skulder
Naturligtvis bifogar vi årsbesked från banken, dokument från Skatteverket samt verifikat/intyg på tillgångar. Vi behöver också bifoga underlag som visar aktuella skulder som t ex banklån.

Dokument som ska skickas in vid djupgranskning
Detta berör främst nya ställföreträdare och då ska alla verifikationer skickas in(förutom de som ska skickas in vid normalgranskning).

Styrelsen

Månadsbrev december 2020

Koll på huvudmannens ekonomi
Har du det? Att ta hand om huvudmannens ekonomi ingår alltid i ställföreträdarens uppdrag.

Budget
Du kan få en bra överblick om du gör en budget över huvudmannens inkomster och utgifter. Det finns en bra budgetkalkyl  här: hallakonsument.se/budgetkalkyl Denna hittar du under Länkar här på hemsidan (Hallå konsument budgetkalkyl).


Inkomster per månad
Börja med att lägga in inkomsterna (netto) i en tabell. Specificera pensioner eller sjukersättning, bostadsbidrag och andra eventuella inkomster. Summera alla inkomster.

Utgifter per månad
Nu ska du fylla på tabellen med alla återkommande kostnader såsom hyra, telefon, el etc.

Kvar att handla för
Skillnaden mellan inkomsterna och månatliga fasta kostnader ger dig ett begrepp om hur mycket huvudmannen har att röra sig med under en månad.

Årsöversikt
Med en årsöversikt, där du månad för månad, för in kostnaderna kan du också få med de icke fasta kostnaderna, det vill säga sådana kostnader som kanske betalas t ex två gånger om året.

Pengarna räcker inte!
Vad ska du göra om huvudmannens pengar inte räcker? Det finns möjlighet att söka ekonomiskt bistånd från kommunen, s k försörjningsstöd. Det finns strikta regler för om och hur mycket huvudmannen kan få och i vissa fall ska stödet betalas tillbaka.

Fonder
Det finns fonder att söka medel från, men vår erfarenhet är att det är svårt, dels att hitta fonder att söka från, dels svårt att få medel från fonder.

Huvudmannen har skulder
Om det inte finns pengar att betala av skulderna med, är det bästa du kan göra att kontakta fordringsägaren och be att få göra en återbetalningsplan. Detta brukar inte vara någon omöjlighet.

Kronofogden
Det är aldrig bra att hamna hos Kronofogden, men ibland kan detta inte undvikas. Då kan huvudmannen drabbas av utmätning, vilket innebär att Kronofogden antingen kan beslagta tillgångar eller dra en viss del av huvudmannens inkomst varje månad (löneutmätning).

Skuldsanering
Vid svåra fall kan du ansöka om skuldsanering hos Kronofogden. Om ansökan beviljas betalar du av skulderna enligt en betalningsplan under vanligtvis fem år. När dessa fem år passerat avskrivs de skulder som inte kunnat betalas.

Huvudmannens rättshandlingsförmåga
Vi får aldrig glömma bort att, såvida huvudmannen inte har förvaltare, huvudmannen själv får bestämma över sina medel och kan köpa saker även om den gode mannen anser att det är olämpligt. En god man innebär alltså inte någon begränsning av huvudmannens möjligheter att bestämma över sina pengar.

Mer om ekonomi
I kommande månadsbrev kommer vi att ta upp fler frågor som handlar om huvudmannens ekonomi, till exempel kostnader för mat, telefoni, försäkringar.

Styrelsen
****************************************************************************************

Månadsbrev oktober 2020

I  det här månadsbrevet tar vi upp den alltid aktuella frågan om arvode.

10 Procent
10 procent på prisbasbeloppet är grunden när ditt arvode beräknas.
För ”Förvalta egendom” får du alltså 10 % av prisbasbeloppet.
Om du också har ”Sörja för person” får du 10 % av basbeloppet även för denna del.

Däremot beräknas inte arvode för ”Bevaka rätt” med en procentsats. Här får du arvode endast om du t ex har hjälpt till med fastighetsförsäljning, skuldsanering eller någon annan tyngre insats. Överförmyndaren bedömer hur mycket insatsen ger dig i arvode. Ange hur lång tid insatsen tagit när du redovisar.

Prisbasbeloppet
Det är SCB (Statistiska Centralbyrån) som varje år beräknar nytt prisbasbelopp.  Detta fastställs sedan av regeringen. För 2020 är prisbasbeloppet 47 300 kr.

Utlägg
Kostnader för ditt uppdrag får du ersättning för. Höglandets överförmyndare kräver kvitto på alla utlägg. I många kommuner beräknas en schablonkostnad på
t ex 2 % av prisbasbeloppet. Vi driver frågan om att det ska vara så även hos oss.

Vem betalar – kommun eller huvudman?
Det finns regler för när kommunen betalar ut ditt arvode och detta styrs av huvudmannens ekonomi. Om hen har en förmögenhet på 2 gånger prisbasbeloppet eller om hens inkomster före skatt uppgår till 2,65 gånger prisbasbeloppet betalar kommunen INTE ut ditt arvode. Huvudmannen ska då betala.

Huvudmannen ska betala
Många vittnar om att det kan vara svårt att ta arvodet från huvudmannens konto. Kanske har hen stora kostnader för t ex medicin så att inkomsten inte räcker till. Det ska dock mycket till för att kommunen ska ta över betalningen av arvodet.

Skatt och arbetsgivaravgifter
Om huvudmannen ska betala själv är det din skyldighet att betala in skatt och sociala avgifter till Skatteverket. Det arvode som överförmyndaren beslutar om är bruttobeloppet. Det du får behålla är bruttot minskat med skatten.

Kan kommunen inte alltid betala?
I vissa kommuner betalar man ut arvodet och fakturerar sedan huvudmannen. Detta är dock inte tillåtet enligt lag, säger Höglandets överförmyndare. En kommun får inte göra en förskottsbetalning, som det skulle vara tal om här.

Tyck till!
Kanske har du själv något ämne som du tycker vi ska ha som tema i kommande månadsbrev?  Eller något som du tycker att vi ska informera om på hemsidan?
Tveka inte att kontakta någon av oss i styrelsen.

Styrelsen


Månadsbrev september 2020

Det är inte alltid så lätt att vara god man eller förvaltare! Många vittnar om besvärligheter när det gäller ekonomiska transaktioner på huvudmannens konto.

Så här kan det låta:

Flera huvudmän, flera konton
”Jag tycker att det är bökigt med alla bankkonton. Jag har flera huvudmän och därmed många konton att hålla reda på.”

Det här är ganska lätt att åtgärda. Du kan helt enkelt döpa om kontot till exempelvis huvudmannens namn såsom ”xxxx bank” och/eller ”xxxx kort” (xxxx = huvudmannens namn). Om det är Swedbank som gäller öppnar du kontot i internetbanken, klickar på cirkeln med tre punkter som du hittar över ”tillgängligt belopp”. Sedan namnger du kontot.
På Nordea och Handelsbanken är det besvärligare. Du har inte möjlighet att själv ändra namn på din huvudmans konto. De kan bara ändra dina egna konton.

Överförmyndarspärr
”Det är krångligt när ett konto är spärrat. Kanske måste jag föra över pengar till huvudmannen av någon anledning och detta kan jag ju inte göra.”

Det stämmer. Om kontot är överförmyndarspärrat måste du vända dig till överförmyndaren för godkännande av uttag. Det finns en särskild blankett för detta ändamål.  Ansökan (om uttag).

Huvudmannen bestämmer själv
”En huvudman kan ju själv gå in på banken och till exempel avsluta alla sina konton eller ta ut alla sina pengar. Det ställer ju till en hel del, om man säger så!”

Ja, huvudmannen kan själv disponera sina tillgångar. Detta kallas i bankvärlden för rättshandlingsförmåga. Det innebär att hen juridiskt företräder sig själv. Och det, i sin tur, innebär att huvudmannen ska lämna sitt samtycke. Detta gäller dock inte om huvudmannen har förvaltare.
I praktiken inväntar vi inte samtycke när vi sköter de löpande ekonomiska angelägenheterna. Samtycke har ju getts i och med att huvudmannen accepterat att ha god man. Däremot ska samtycke ges om det gäller extraordinära insatser, som t ex försäljning av fastighet. Då ska, för övrigt, även överförmyndare kontaktas för samtycke.

Kontoutdrag
”Jag tycker att bankerna är slöa med att skicka ut kontoutdrag vid årsskiftet. Jag behöver ju dessa för min redovisning.”

Om du har en skrivare hemma kan du själv skriva ut kontoutdragen. Tänk på att de ska vara i PDF-format. Överförmyndaren måste vara säker på att du inte ändrat någonting.

********************************************************************************************
Någon gång under 2021 kommer vi att bjuda in representanter från banker för att få mer information om vad som gäller  när man är god man/förvaltare.

Styrelsen
Månadsbrev augusti 2020

I förra månadsbrevet fick vi oss till del vad lagtexten säger om de olika rollerna. Jag tänkte utifrån detta gå vidare och då fokusera på den känslomässiga relationer som väl alltid uppstår.

Jag kan ju bara tala för mig själv, men jag har hittills inte haft en huvudman jag inte lärt mig tycka om. Ofta blir det ju ett slags vänskap. Men viktigt dock, jag anser att man bör hålla isär rollerna med en viss distans.

När jag fick/tog mitt första uppdrag 1996 så hade jag en ytterst diffus kunskap om vad en god man skulle, eller inte skulle göra. Ingen godmansförening, ingen mentor, ingen utom överförmyndaren.

Överförmyndarens trygga uppfattning – ”du klarar det här” – var allt jag hade. Jag antog utmaningen och gick ”all in”, gjorde vad jag ansåg borde göras. Hade då ingen kunskap om sörja för person, bevaka rätt eller förvalta egendom.

Jag gick in med mycket humor och mycket värme, blandade allvar med skämt. Överförmyndaren reagerade lite, ”en god man jobbar inte som du!”. Det kanske är så att jag omedvetet eller medvetet försökt att verka som den gode man jag själv velat ha om det blivit aktuellt för egen del.

Vi får inte heller glömma att många inte vet vad ett uppdrag som god man innebär och tror att det inkräktar på huvudmannens fria vilja i högre grad än i verkligheten. Medias svartmålning av gode män innebär även att många tvekar att ta emot den hjälp de innerligt väl behöver.

Vid ett nytt uppdrag föredrar jag att träffa huvudmannen själv, utan inblandning av Socialen eller annan och presentera mig och förklara hur jag arbetar. Gärna över en kopp kaffe. Därefter får huvudmannen fatta beslut om denne vill ha mig som god man eller inte. Vid ”ja” så fyller vi i den medtagna åtagandeblanketten och inväntar beslut från tingsrätten.

Det är mig helt främmande att vara auktoritär eller att lägga mig i huvudmannens val och prioriteringar så länge de ryms inom ekonomin. Visst kan jag ibland ha åsikter, men det är huvudmannens val. Ordet huvudman säger väl egentligen allt.

Ronny Gustafsson

Månadsbrev juli 2020

Vi började prata om det där med de olika delarna i vårt uppdrag. Som bekant består de av bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person. Ibland ingår två delar i vårt uppdrag, ibland alla tre. Vad är skillnaden? Vad innebär de olika delarna och varför har vi inte alltid alla tre delarna? Vi reder ut begreppen.

Bevaka rätt
Den här delen innebär att du ska se till huvudmannens rättigheter. Om det blir aktuellt med att sälja ett hus eller om någon anhörig dör ska du bevaka din huvudmans intressen. Du ska också söka olika former av bidrag.

Förvalta egendom
Den här delen är den som vi mest jobbar med. Den handlar om huvudmannens ekonomi där du ansvarar för att betala räkningar och att se till att huvudmannen har medel till sina behov. Finns kapital ska detta vara placerat på ett betryggande sätt.

Sörja för person
Det är den här delen som inte alltid ingår i ditt godmanskap. Här handlar det om huvudmannens väl och ve, till exempel ett bra boende eller hjälp från samhället i form av exempelvis hemtjänst. Även den sociala delen av livet räknas in i den här delen.

Praktik och teori
De flesta av oss utför i praktiken alla tre delarna även om vi i vårt uppdrag endast har de första två delarna. I teorin ska vi inte ta något ansvar utöver det rent ekonomiska om vi inte har den tredje delen, men det är självklart för oss att bry oss om vår huvudmans välbefinnande. Så i praktiken ansvarar vi för alla tre delarna.

Arvode
Beroende på vilka delar som ingår i uppdraget beräknas arvodet. Beloppet för 2019 var 4 650 kronor för bevaka rätt/förvalta egendom. Om sörja för person ingår tillkommer 4 650 kr. Som du ser är det stor skillnad på vilket arvode du kan räkna med beroende på vilka delar ditt uppdrag består av. Och på tal om arvode – du vet väl att du kan få några extra slantar om du gjort något extraordinärt, t ex varit behjälplig vid bouppteckning eller flyttning?

Om du endast har de två första delarna
Ja, då innebär det att huvudmannen själv ska kunna sköta sociala kontakter, själv ska kunna påverka vårdpersonal eller hemtjänst. Har du inte delen ”sörja för person” ansvarar du alltså inte för att hålla kontakt med biståndshandläggare eller personal på särskilda boenden.

Realistiskt?
Nja, det är inte troligt att du bara bortser från din huvudmans livskvalité. Vi bryr oss nog lite för mycket för att kunna göra det. Så i de flesta fall bör alla tre delarna ingå. Hur ser det ut hos dig? Kanske ska du fundera över om ditt uppdrag ska utökas?

Förvaltarskap
Vid förvaltarskap blir det lite annorlunda. Då ingår automatiskt alla tre delarna. Huvudmannen behöver heller inte lämna något samtycke (vilket är fallet om du är god man) och huvudmannen kan inte själv ta ut medel från banken. Och även på andra sätt inskränks huvudmannens rättigheter om hen har förmyndare.Månadsbrev juni 2020

Denna gången handlar månadsbrevet om ekonomi.

Corona
Många av oss, troligen de flesta, har, så länge pandemin varar, inte möjlighet att
besöka våra huvudmän. Ofta tillhör de ju någon riskgrupp. Då kan det finnas tillfälle att grundligt på igenom huvudmannens ekonomi. Faktum är ju att många av våra huvudmän har ansträngd ekonomi.

Fonder
Till exempel kan vi grotta ner oss i alla de fonder som finns. ”Grotta ner” är verkligen ett adekvat uttryck. Det finns en hel djungel av olika fonder. På sidan ”stiftelser.lansstyrelsen.se” finns de flesta stiftelser samlade, Man kan söka på län och kommun för att begränsa urvalet. Många av de träffar man får är inte relevanta men det finns några som kan vara bra att känna till.

Exempel på fonder
Vetlanda
Bolinska stiftelsen
Stiftelsen Olivia, Gottfrid och Per-Axel Johanssons fond för handikappade
Samstiftelsen för Social hjälpverksamhet i Vetlanda kommun
Aneby
Stiftelsen Gösta Anderssons minnesfond
Eksjö
Borghild Ross minnesfond stiftelse
Stiftelsen Julie och Helena Taubes understödsfond
Stiftelsen Amanda Carlbergs fond
Nässjö
Mariahemsstiftelsen
Nässjö kommuns Sociala stiftelse för allmänna hjälpbehov
Sävsjö
Sävsjö kommuns sociala stiftelse

Ansökan
Ibland har stiftelsen en egen ansökningsblankett, i annat fall får man författa en egen. Beskriv så tydligt som möjligt behovet och motivera varför just din huvudman bör komma  i fråga för ett bidrag.

Gåvor
Det är känt att exempelvis Lions och Svenska Kyrkan ibland delar ut gåvor, till exempel vid jul. Detta kan vara ett sätt att förgylla huvudmannens helger.

Budget
Att ha bra kontroll på huvudmannens inkomster och utgifter är alltid en fördel. Man kan få hjälp av kommunens budgetrådgivning om ekonomin är extra besvärlig att komma till rätta med.

Bidrag
Självklart ser vi till att huvudmannen får del av bidragen från stat och kommun. Många har rätt till bostadstillägg men även försörjningsstöd kan vara aktuellt.

Kostnader
Det är också klokt att be kommunen titta över kostnaderna för hemtjänst. Det är inte alltid som detta sker automatiskt när huvudmannens ekonomi eller hjälpinsatser ändras.

Mer komplicerade fall
Ibland är uppdraget hos huvudmannen kantat av stora skulder. Då blir våra insatser mera vittgående. Skuldsanering och diskussioner om avbetalningsplaner utgör då en stor insats för den ekonomiska delen. 

Styrelsen

« Äldre inlägg Nyare inlägg »