Månadsbrev januari 2020

God fortsättning
Först och främst vill vi i styrelsen önska dig en god fortsättning på det nya året.
Utmaningar
Alla har vi en del utmaningar framför oss under 2020. Det handlar om våra huvudmäns väl och ve. Oavsett allting annat kommer vi säkert att ställas inför problem som måste lösas. Vi, som är medlemmar i God man- och förvaltarföreningen, hjälper och stöttar varandra.

Årsmöte torsdag 12 mars klockan 19.00 En utmaning som vi står inför är att omforma föreningen en smula. Från och med årsmötet hoppas vi att heta “Höglandets God man- och Förvaltarförening”. Beslut om detta namnbyte måste tas på årsmötet liksom beslut om antal ledamöter i styrelsen. Med ett stort spridningsområde bör vi vara sju ledamöter samt ha en suppleant och alla orterna bör vara representerade.

Nomineringar Eftersom vi inte har någon valberedning behöver vi allesammans nominera ledamöter i styrelsen. Krister Ekman och Anders Lindahl kvarstår ett år till, men vi behöver nominera en ordförande samt fyra ledamöter och en suppleant. 
Skicka ditt förslag på ordförande samt ledamot/ledamöter till kerlun01@gmail.com snarast möjligt och senast 16 februari. Vi kommer att kontakta den person du nominerar och om han/hon accepterar sker själva valet på årsmötet 12 mars.

Medlemsavgift
Välkommen att betala in medlemsavgiften på 150 kr för år 2020 till bankgiro 135-4000. Detta gäller inte dig som betalade in avgiften hösten 2019. Den betalningen gäller nämligen för 2020 också.