Nyttiga länkar

Arvoden till ställföreträdare (SKR)
Riksförbundet för Gode Män och Förvaltare
: https://rgmf.se/
RGMF broschyr

Kronofogden: https://www.kronofogden.se/
Skuldsanering

Försäkringskassan: https://www.forsakringskassan.se/
Skatteverket: https://www.skatteverket.se/
Pensionsmyndigheten: https://www.pensionsmyndigheten.se/
Efterlevandeguiden: https://www.efterlevandeguiden.se/
Socialstyrelsen: https://www.socialstyrelsen.se/
Finansportalen:https://www.finansportalen.se/

Konsumentverket: https://www.konsumentverket.se/
Godmanskap:https://godman.se/godmanskap
Arvoden och ersättningar till förmyndare, gode män och förvaltare

Förenklad arbetsgivardeklaration
Hjälpblankett för god man
God man redovisning (God man.se)
Rollkoll (i relation till andra aktörer)
Rollkoll (vad en god man/förvaltare gör)
Överförmyndaren Höglandet
Budget- och skuldrådgivning (Höglandet)
Tips om bostadstillägg
Försäkringar RGMF
Koll på pengarna
Bankfrågor (PDF)
Bankfrågor (faktablad)
Riktlinjer för överförmyndare (PDF)
Hallå konsument budgetkalkyl