Överförmyndaren
Överförmyndaren Höglandet
Riktlinjer för överförmyndare (PDF)

Hjälpblankett för god man

****************************************************************************************

Skatteverket
Skatteverket
Förenklad arbetsgivardeklaration
God man/förvaltare Skatteverket
Information från Skatteverket (PDF)
Deklarationsombud

****************************************************************************************

Pensionsmyndigheten
Pensionsmyndigheten
Bostadstilägg
Äldreförsörjningsstöd
****************************************************************************************

Försäkringskassan
Försäkringskassan
Digitala tjänster för ställföreträdare
Tips om bostadstillägg
Alla bidrag

****************************************************************************************

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
Arvoden till ställföreträdare (SKR)

****************************************************************************************

RGMF
Riksförbundet God man och förvaltare
RGMF broschyr
Försäkringar RGMF
Teckna försäkring
Teckna försäkring (GMF)

****************************************************************************************

Kronofogden
Kronofogden
Skuldsanering

****************************************************************************************

Socialstyrelsen
Socialstyrelsen
Beräkning försörjningsstöd

****************************************************************************************

Bankfrågor
Koll på pengarna
Bankfrågor (PDF)
Bankfrågor (faktablad)
****************************************************************************************

Att vara ställföreträdare
Godmanskap (god man.se)
God man redovisning (God man.se)
Rollkoll (i relation till andra aktörer)
Rollkoll (vad en god man/förvaltare gör)
****************************************************************************************

 

Bra att veta
Färdtjänst

Efterlevandeguiden
Finansportalen
Konsumentverket
Budget- och skuldrådgivning (Höglandet)
Arbetsförmedlingen
Polisen - anmälan brott eller förlust

Hallå konsument budgetkalkyl