Nyttiga länkar

Riksförbundet för Gode Män och Förvaltare: https://rgmf.se/
Kronofogden: https://www.kronofogden.se/
Försäkringskassan: https://www.forsakringskassan.se/
Skatteverket: https://www.skatteverket.se/
Pensionsmyndigheten: https://www.pensionsmyndigheten.se/
Efterlevandeguiden: https://www.efterlevandeguiden.se/
Socialstyrelsen: https://www.socialstyrelsen.se/
Finansportalen:https://www.finansportalen.se/

Konsumentverket: https://www.konsumentverket.se/
Godmanskap:https://godman.se/godmanskap
Förenklad arbetsgivardeklaration
Hjälpblankett för god man
God man redovisning (God man.se)
Rollkoll (i relation till andra aktörer)
Rollkoll (vad en god man/förvaltare gör)
Överförmyndaren Höglandet
Tips om bostadstillägg
Försäkringar RGMF
Bankfrågor (PDF)
Bankfrågor (faktablad)
Riktlinjer för överförmyndare (PDF)