Årsmöte
Preliminärt datum för vårt årsmöte är 19 augusti klockan 18.00 i bibliotekets hörsal, Vetlanda. Kallelse kommer per mail.

Oktober
Försäkringskassan
November
Färdtjänst och sjukresor

Under våren 2022 kommer vi att bjuda in andra representanter till våra månadsmöten, till exempel:
* Vård och omsorg (biståndshandläggare, hemtjänst med mera)
* Banker
* Pensionsmyndigheten

Inbjudan till våra månadsträffar kommer via mail. Välkomna!