*********************************************************************************
Månadsmöten i höst
Snart planerar vi månadsmöten för hösten 2022.
Nästa månadsmöte blir i september.
Inbjudan kommer som vanligt via mail.

***********************************************************************************
Under 2022 kommer vi att bjuda in representanter till våra månadsmöten, till exempel:
* Demensspecialist
* RGMF (Riksförbundet) – om vikten av att ha en försäkring
* Banker
* Pensionsmyndigheten
* Kronofogden
* Region Jönköping (färdtjänst och sjukresor)

Inbjudan till våra månadsträffar kommer via mail. Välkomna