Månadsmöte 1 februari – detta möte är inställt på grund av Covid-19.
*********************************************************************************
Årsmöte i mars
Nytt år och dags för nytt årsmöte. Preliminärt datum är 9 maj.
*********************************************************************************
Månadsmöte senare i år
Som ställföreträdare har vi en hel del kontakt med kommunens handläggare. Vi planerar att bjuda in representanter från olika områden inom vård- och omsorg för att lära oss mer om rutiner och regelverk. *********************************************************************************
Under 2022 kommer vi att bjuda in andra representanter till våra månadsmöten, till exempel:
* Vård och omsorg (biståndshandläggare, hemtjänst med mera)
* Banker
* Pensionsmyndigheten
* Kronofogden
* Region Jönköping (färdtjänst och sjukresor)

Inbjudan till våra månadsträffar kommer via mail. Välkomna