Månadsmöte

 Följande månadsmöten välkomnas ni till i höst.
Inbjudan kommer via mail i god tid före mötet

15 oktober klockan 18.30: Hur kan jag bäst sanera huvudmannens ekonomi? Vi lär oss det mesta av en representant från kommunens budget- och skuldrådgivning.

Plats: Bibliotekets hörsal, Vetlanda

3 december klockan 18.30: Vilka regler gäller för sjukresor och färdtjänst? Representanter från Region Jönköping reder ut begreppen.

Plats: Bibliotekets hörsal,  Vetlanda

Även under 2021 kommer vi att bjuda in representanter till våra månadsmöten, till exempel
* Försäkringskassan
* Vård och omsorg (biståndshandläggare, hemtjänst med mera)
* Banker
* Pensionsmyndigheten

Inbjudan till våra månadsträffar kommer via mail. Välkomna!