Månadsmöte

 Månadsmötet i december är inställt på grund av smittspridning Covid-19.
Vi återkommer på vårkanten med information om kommande månadsmöten.

Under 2021 kommer vi att bjuda in representanter till våra månadsmöten, till exempel
* Sjukresor och färdtjänst
* Försäkringskassan
* Vård och omsorg (biståndshandläggare, hemtjänst med mera)
* Banker
* Pensionsmyndigheten

Inbjudan till våra månadsträffar kommer via mail. Välkomna!