Månadsmöte

På grund av Covid-19 (Corona) kommer vi inte ha några månadsmöten våren 2020.

Preliminärt planerar vi följande månadsmöten hösten 2020.

September – hur kan jag bäst sanera huvudmannens ekonomi? Vi lär oss det mesta av en representant från kommunens budget- och skuldrådgivning.

November – vilka regler gäller för sjukresor och färdtjänst? Representanter från Region Jönköping reder ut begreppen.

Även under 2021 kommer vi att bjuda in representanter till våra månadsmöten, till exempel
* Försäkringskassan
* Vård och omsorg (biståndshandläggare, hemtjänst med mera)
* Banker
* Pensionsmyndigheten

Inbjudan till våra månadsträffar kommer via mail. Välkomna!