Kategori: Månadsbrev (Sida 1 av 3)

Månadsbrev januari 2022

Först och främst vill vi önska dig en god fortsättning på det nya året.

Årsmöte
Nytt år innebär nytt årsmöte för vår förening. Enligt planerna ska vi  hålla ett sådant i maj 2022. 

Kvarstår i styrelsen
Inför verksamhetsåret 2022 har vi två ledamöter som kvarstår i styrelsen:
Krister Ekman (vår kassör) och Anders Lindahl

På tur att avgå i styrelsen
Kerstin Lundqvist (vår ordförande), Åke Grönqvist (vår sekreterare) och Monica Axelsson står på tur att avgå.

Vetlandadominans
Oturligt nog är alla i styrelsen från Vetlanda. En önskan är att det i styrelsen ska ingå medlemmar från andra orter. Nominera din kandidat!

Nomineringar
Tidigare har vi varit fem personer i styrelsen men ingenting hindrar att vi blir fler. Säkert vet du någon som du skulle vilja ha med i styrelsen. Välkommen att nominera kandidater. När vi fått i ditt förslag kommer vi att ta kontakt med vederbörande för att utröna intresset.

Valberedning
Oturligt är också att vi inte har någon valberedning. Det är inte bra att det är styrelsen som måste ta på sig detta uppdrag. Så – en valberedning behöver vi också.

Årsmötet
Utöver ordinarie årsmötesförhandlingar planerar vi att bjuda in representanter från Riksförbundet (RGMF). Det finns en hel del information på övergripande nivå som kan vara bra för oss ställföreträdare att känna till.

Tid och plats = 9 maj klockan 18.00 i bibliotekets hörsal Vetlanda
Kallelse till årsmötet kommer i god tid före årsmötet. Vi ses där och då. 

Styrelsen

Månadsbrev november 2021

I detta månadsbrev kan du läsa om det möte styrelsen haft med chefen för Höglandets överförmyndarverksamhet, Emelie Olaison och fyra av de politiker som sitter i överförmyndarnämnden.

Först lite statistik
Visste du att
* alla huvudmäns sammantagna tillgångar uppgår till 436 228 186 kr?
* 90 % av alla årsredovisningar är ofullständiga?
* överförmyndarverksamheten har 1376 akter (huvudmän)?
* det finns 535 ställföreträdare?

Framtidsplaner hos överförmyndaren (bland annat)
* Digital årsredovisning
* Digitala utbildningar
* Ny webbsida
* Byte av verksamhetssystem
* Organisationsförändring

Våra frågor och svar
Tema: Kontakt
Vi vill ha samma överförmyndare till de huvudmän vi har.
Svar: Överförmyndarna ansvarar för huvudmännen, inte för ställföreträdare. Därför delas akterna upp per ställföreträdare. Däremot granskas ofta ställföreträdare av en och samma överförmyndare.
******************************************************************************************
Vi vill kunna ringa direkt till den överförmyndare som har hand om vårt ”fall”.
Svar: All kontakt går via Kontaktcenter.
******************************************************************************************
Varför kan inte kontoret vara öppet för besök?
Svar: Det kommer att vara låst även framöver. Det är en säkerhetsfråga.
******************************************************************************************
Det är svårt att få kontakt med överförmyndare.
Svar: Vi har telefontid måndag, tisdag och torsdag mellan 10 och 12. Man kan ringa och boka ett besök med överförmyndare om behov finns.
******************************************************************************************
Kan det inte åtminstone finnas en brevlåda där vi kan lämna in dokument?
Svar: Dokument lämnas till Kontaktcenter
Men sekretessen?
Svar: Det är inga problem. Posten läggs i en särskild box.
******************************************************************************************
Tema: Banken
Hur ska vi göra när banken inte kan lösa problemet med HM:s eget kortkonto och att vi inte ska ha tillgång till detta?
Svar: Detta är ett problem som vi känner till. Bankföreningen håller på att titta på en lösning.
******************************************************************************************
Tema: Redovisning
Hur informerades om att schablon för kostnader införts?
Svar: Det står på nätet i informationen som handlar om årsredovisningen.
Men om man inte har haft behov av att läsa informationen?
Inget svar.
******************************************************************************************
Gäller inte samma regler för alla gällande utlägg? En del överförmyndare godkänner utlägg, andra inte (t ex kostnad för redovisningsprogram God man.se eller reseersättning).
Svar: Vi har ambitionen att alla ska behandlas lika.
******************************************************************************************
Finns det en maxgräns (antal resor) för milersättning?
Svar: Maxgränsen är 2 gånger/månad i normala fall. Omotiverade resor ersätts inte.
******************************************************************************************
Vi får många klagomål på sena arvoden. Är verkligen 15 % kvar att granska?
Svar: Nej, vi nådde målet 90 % granskade redovisningar 30 september.
******************************************************************************************
Allmänt
Varför får man olika svar beroende på vilken överförmyndare man pratar med?
Svar: Så ska det inte vara.
******************************************************************************************
Ställföreträdare har alltid huvudmannens bästa för ögonen. Alla huvudmän är olika och det går inte in att få in dem alla i samma mall. Regelverket är för stringent. Det borde finnas utrymme och förståelse för huvudmannens livssituation såväl vid frågor som vid den årliga  såväl redovisningen.
Svar: Vi måste gå efter de regler som finns. Vi kan inte rucka på dem hur som helst. Kom ihåg att vi blir granskade av Länsstyrelsen. Granskningen ska vara rättssäker och lika för alla.
Vi kommer att anordna en grundlig information om vad en ställföreträdares uppdrag innebär. Ofta gör ställföreträdaren mer än vad som är hens ansvar, sådana insatser  som socialen ska ansvara för. Och en del av sådana insatser föranleder att överförmyndaren anmärker på kostnader som det yrkas ersättning för.
******************************************************************************************
Varför är det så svårt att få god man/förvaltare på Höglandet?
Svar: Tvärtom är det ibland för lätt. Innan man tillsätter en ställföreträdare ska man se om det finns andra sätt att lösa behoven. Det kan vara framtidsfullmakt, anhöriga etc. alltså mindre ingripande åtgärder.
******************************************************************************************
Flera ställföreträdare vittnar om de ska sluta. En del känner sig kränkta när så mycket ifrågasätts vid årsredovisningen. Kan överförmyndarna vara något smidigare i sitt bemötande?
Svar: Det är absolut inte meningen att man ska känna sig ifrågasatt eller kränkt, Men vi måste ändå följa regelverket och detta kan innebära att vi har synpunkter på redovisningen.
******************************************************************************************
Varför kan inte överförmyndare komma till något av våra månadsmöten för att presentera sig?
Svar: Det är inte meningen att överförmyndare ska riskera att konfronteras.
******************************************************************************************
Slutligen – samverkan
Överförmyndarverksamheten tycker att vi ska samverka och då gäller det främst utbildning. De kommer gärna på ett månadsmöte där de kan utbilda i exempelvis digital årsredovisning.
******************************************************************************************
Tycker styrelsen att det var ett bra möte?
Svar: Nja.

Känn dig välkommen att kontakta oss och berätta om dina egna erfarenheter som ställföreträdare.
Styrelsen

Månadsbrev september 2021

Den här gången handlar månadsbrevet om kostnadsersättningar. Och så slår vi ett slag för vår hemsida gmf-hoglandet,

Ersättning
Det är inte meningen att du själv ska stå för de kostnader du har i ditt uppdrag som ställföreträdare.

Schablon
Maximalt  500 kr per huvudman får du som ersättning för dina omkostnader. Om du har varit ställföreträdare del av året beräknas ersättningen på hur länge du haft uppdraget.  Tanken är att ersättningen ska täcka kostnader för t ex telefon, porto, kortare resor.

Observera att ersättningen är skattepliktig.

Utlägg
Om du haft större utlägg måste du ha kvitton på dessa och här finns ingen beloppsgräns. Denna ersättning är skattefri.

Bilersättning
Även denna är skattefri och beloppet är 18.50 kr per mil.

***********************************************************************************************

Hemsidan
Du vet väl att det finns många användbara länkar på hemsidan?

Längst ner/bort i menyn hittar du rubriken ”Länkar”. Här har vi samlat en mängd information som är bra för ställföreträdare att känna till.

Förslag
Om du har några förslag på andra länkar eller idéer om vad vi ska skriva om på vår hemsida är du välkommen att höra av dig. Du kittar kontaktuppgifter under ”kontakter” på hemsidan. Välkommen att höra av dig.

Styrelsen

Månadsbrev juni

Merkostnadsersättning

Arvode
Om din huvudman ska betala ditt arvode själv är det inte alltid så lätt att få ut arvodet.

Merkostnadsersättning
Försäkringskassan kan betala ut ersättning för kostnader som huvudmannen har på grund av funktionsnedsättning.

Funktionsnedsättning
Enligt Socialstyrelsen är ”nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga” att betrakta som funktionsnedsättning.
Exempel på funktionsnedsättning är psykisk ohälsa, rörelsehinder, kroniska sjukdomar etc.

Belopp
Din huvudman ska ha en merkostnad på grund av sin funktionsnedsättning på minst 11 900 kr/år för att kunna beviljas merkostnadsersättning. Beloppet uppdateras årligen.

Arvode till ställföreträdare
Försäkringskassan godkänner merkostnad för ställföreträdare (god man och förvaltare). Om ditt arvode + arbetsgivaravgifter uppgår till minst 11 900 kr (belopp för 2021) kan du ansöka om merkostnadsersättning åt din huvudman och därmed kunna få ut ditt arvode.

Andra merkostnader
Andra exempel på merkostnader är bland annat mediciner och hjälpmedel under förutsättning att huvudmannen betalat detta själv.

Läkarintyg och andra bilagor
Du måste bifoga läkarintyg och kopia på arvodesbeslut (och/eller andra merkostnader) till din ansökan.

Länk
Du kan lästa mer här: Merkostnadsersättning. Här gör du även din ansökan.

Nu tar vi styrelsen semester så i juli kommer det inget månadsbrev. Önskar er alla en fin och solig sommar.

Styrelsen

Månadsbrev maj 2021

Vi ser fram emot hösten 2021!

Under Corona-tider har vi ju, av naturliga skäl, inte anordnat några träffar. Men nu känner vi att vi äntligen kan planera för hösten 2021.

Årsmöte
Preliminärt datum för vårt årsmöte är 19 augusti. Vi startar klockan 18.00 och håller till i bibliotekets hörsal, Vetlanda. Boka in detta datum redan nu. Kallelse kommer, som vanligt, via mail.
Vi behöver vara fler i styrelsen och tar tacksamt emot dina nomineringar. Det vore väldigt  bra om vi kunde vi få några andra än ställföreträdare från Vetlanda.

Månadsmöte i oktober
Vi planerar att bjuda in Försäkringskassan för att informera och besvara våra frågeställningar.
Till exempel: Var gäller vid sjukersättning? Aktivitetsersättning? Merkostnadsersättning? Vilka regler finns för bostadstillägg? Vid ändrad inkomst?
Handläggningstider? Sekretess? Med mera.

Månadsmöte i november
Många av våra huvudmän använder färdtjänst och ofta också sjukresor. Vi bjuder in representanter från Region Jönköping för att informera om regelverket.
Vilka kriterier gäller för att färdtjänst ska beviljas? Färdtjänst kontra sjukresa?
Riksfärdtjänst? Arbetsresor? Kostnader? Med mera.

Inbjudan
Som vanligt får du inbjudan per mail i god tid före mötet. Som vanligt fikar vi till självkostnadspris (20 kr).

Bidra med förslag
Du kan själv komma med förslag på teman vid våra månadsträffar. Ambitionen är att hålla månadsmöte varannan månad.
Och, som sagt, du kan också bidra med att föreslå ledamöter i styrelsen.

Styrelsen

Månadsbrev april 2021

Ställföreträdare

Du företräder någon – du är god man eller förvaltare. Har du tänkt på vilken nytta du faktiskt gör?

Om vi inte fanns…
Tänk dig att alla ställföreträdare i hela landet skulle lämna sina uppdrag. Tanken svindlar! Vart skulle då alla som behöver hjälp vända sig? Till kommunen, troligtvis. Då skulle kommunens tjänstemän ta hand om alla räkningar, se till att den behövande har egna medel, besöka hen regelbundet, ordna med särskilt boende, vara tillgängliga dygnet runt etc, etc, Tänk vilken kostnad det skulle innebära för samhället. Kanske skulle det poppa upp företag med inriktning på ”godmanskap” och debitera kommunen rejäla timkostnader. Som ställföreträdare gör du en ovärderlig samhällsinsats. Var stolt!

Din insats
Inte nog med att du sparar in avsevärda medel åt din kommun. Du lyfter också ett tungt ok från din huvudmans axlar. Nu behöver hen inte längre oroa sig för sin ekonomi. Den tar du hand om. Och huvudmannen vet att du står bakom hen, att du alltid är ett stöd när behov finns.
Och inte nog med det – du lyfter också ett ok från anhörigas axlar. Många är de anhöriga som är oerhört tacksamma för att du finns – någon som tar hand om mamma/pappa/barn. Var stolt!

God man/förvaltare för din egen skull?
Nej, tänker du kanske, verkligen inte! Men tänk efter. Visst ger det oss en viss tillfredsställelse att hjälpa andra? Forskning visar att stressnivåerna i hjärnan minskar och de delar i hjärnan som påverkar vårt belöningssystem ökar. Vi blir nöjda och glada när vi kan vara till hjälp, helt enkelt.

En ställföreträdare är en betydelsefull person som gör en betydelsefull insats för en betydelsefull  medmänniska.
Den här texten har du säkert mött förr. Var stolt för att du är en av oss.

Styrelsen

Är du inte redan medlem i vår förening? Du är mycket välkommen att höra av dig så ordnar vi ditt medlemskap. Kontaktuppgifter finns under fliken ”Kontakt” på hemsidan.  Och du…det kostar bara 150 kr/år att vara med. Betalning sker till bankgiro 135-4000.

Månadsbrev mars

Årsredovisning
Under den här perioden av året håller vi på med att färdigställa våra årsredovisningar. Överförmyndarens uppgift är att granska dem så att inga oegentligheter har ägt rum. Och i många fall anmärker överförmyndaren på vår redovisning, trots att vi tydligt visar att allting har gått rätt och riktigt till.

Vi ska titta på några exempel där överförmyndarens nit får oss att sucka och frusta.

”Blanda inte ihop den egna ekonomin med huvudmannens”
Nej, detta är inte tillåtet, ändå finns det tillfällen när vi inte ser något annat val. Naturligtvis har vi superkoll om vi betalar från eget konto och sedan för över beloppet från huvudmannens konto. Men varför betalar vi från eget konto? Det finns många exempel på när detta känns nödvändigt:

Säg att huvudmannen behöver kontanter
Du har inte tillgång till huvudmannens kort.
Då väljer du att ta ut t ex 500 kronor från ditt eget konto, ger sedeln till huvudmannen och för sedan över samma summa från huvudmannens konto till ditt eget. Eller finns det nåt annat sätt att ge kontanter till den huvudman som sitter på ett särskilt boende och inte kan/får gå ut på egen hand? En lösning kan vara att ha dubbla kort. Men om kontot är spärrat?

Säg att huvudmannen behöver t ex en ny rakapparat.
Smidigast och billigast är att köpa över nätet. Dock – ofta krävs bank id och då måste du använda ditt eget.
Du kan betala mot faktura för att på så sätt få en verifikation. Problemet är att på fakturan står ditt namn eftersom det är du som beställer. När du får hem rakapparaten ser du till att huvudmannen (eller personal på boendet) signerar mottagande. Du betalar via huvudmannens konto.
Men här kan överförmyndaren få för sig att du betalat med egna pengar därför att ditt namn står på fakturan. Och därav får du en anmärkning.

Men varför inte ange huvudmannen som fakturamottagare? Tyvärr är det ofta så att huvudmannen inte är kreditvärdig och då kan hen nekas fakturabetalning.

I en del fall, när du väljer att handla på nätet, ges inte möjligheten att betala mot faktura. Ofta krävs bank id och det enda du kan göra är att betala med eget  kort eller från eget konto och sedan föra över beloppet från huvudmannens konto. Att betala med huvudmannens kort går ju inte eftersom hen inte har bank id. Här får du med all säkerhet en anmärkning från överförmyndaren.

Speciellt nu, i Corona-tider, är det en fördel att slippa springa i affärer. Då är nätet ett mycket bra alternativ. Men tillåtet av överförmyndaren? Eller förståeligt av överförmyndaren? Nja, tveksamt!

”Huvudmannens konto för egna medel ska vara överförmyndarspärrat”
Jaha ja…men vid förfrågan till banken är detta inte möjligt! Då ska man i alla fall se till att man bara har ”titta-behörighet”. Hur detta ska gå till kunde inte banken svara på vid förfrågan i februari. Här är alltså överförmyndaren ute och cyklar lite grann.
Vi ska alltså inte längre ha möjlighet att föra över pengar från kort till bank, vilket i vissa fall kan behövas. Vi kan inte längre betala något via kortet, vilket också kan behövas.
Tanken bygger nog på att huvudmannen själv har hand om sitt kort, men väldigt ofta är så inte fallet. Och personal på särskilt boende får inte hantera huvudmannens kort:
”Personalen skall dock aldrig använda en brukares bankkort och får inte ta emot kod till ett bankkort” (citat från kommunens ”Hantering av privata medel säbo)
Hur ska ställföreträdare se till det finns kontanter till huvudmannen när hen inte själv har förmåga att hantera bankkortet?

”Du får bara ha tillgång till ett enda av huvudmannens konto”
Som framgår ovan är detta inte vare sig praktiskt  möjligt eller önskvärt,

”Huvudmannens egna medel ska bokföras som kostnader”
För att ha en bra koll och även logiskt, bokförs transaktion mellan bank och kort överföring, vilket det ju faktiskt är. Detta får vi alltså anmärkning på, trots att årsredovisningen är korrekt.

”Kontoutdraget ska vara i PDF-format”
Säkerligen är anledningen till detta att överförmyndaren misstänker att vi kan manipulera kontoutdraget om vi tar fram det i  t ex Excel-format. Räkna med en anmärkning om du gjort så.

”Inkomster ska vara rätt benämnda”
Ja, det blir kanske lättare för överförmyndaren att granska då.  ”Måste jag göra  om hela redovisningen?” ”Nej, men tänk på det till nästa år.” Så hoppas vi att svaret blir.

”Kontonummer måste framgår tydligt”
Också enklare för överförmyndaren att granska om redovisningens kontonummer är desamma som bankens. Ändå…det framgår ju tydligt av belopp i årsbesked kontra redovisning vilka kontonummer som hör ihop. Men anmärkning blir det!

Huvudmannen
Slutligen…huvudmannen är alltid i fokus! Alla huvudmän har rätt till en bra livskvalitét. Våra huvudmän har olika behov och önskemål. Som ställföreträdare måste vi sätta huvudmännens intressen främst. Ändå måste vi anpassa oss efter strigenta regler från överförmyndaren. Det är inte alltid så lätt!

Styrelsen


Månadsbrev februari 2021

Hur mår din huvudmans ekonomi?

Ansträngd ekonomi
Många av våra huvudmän har svårt att få månadens in-och utgifter att gå ihop. Som ställföreträdare skulle vi gärna se att vi kunde spara undan en slant. Huvudmannen kanske vill unna sig något extra eller behöver köpa något som inte finns med i budgeten. Många gånger visar sig detta vara omöjligt.

Levnadsomkostnader
På Konsumentverkets hemsida kan du hitta information om vad det kostar att leva.

Pension/sjukersättning
Enligt regeringen ska ju nettot av pension eller sjukersättning bli högre i och med att skatten sänks. ”Upp till 600 kronor.” Jo, pyttsan! Det visar sig att höjningen stannar vid 50-100 kronor. Förhoppningen är att några extra kronor ska komma i september, men det återstår att se.

Bostadstillägg
Förhoppningsvis ska inte bostadstillägget påverkas av den lilla höjningen av pension/sjukersättning. Och den beräknade hyreshöjningen på runt 2 % borde borga för att bostadstillägget åtminstone är oförändrat. Men glöm inte att sök nytt när hyran höjs.

En presumtiv huvudman, herr X
För att visa hur det kan se ut hos en huvudman tittar vi på ett påhittat exempel.

Herr X:s inkomster netto
Pension och bostadstillägg ger 12.000 kronor in på banken.

Herr X:s utgifter 
Hyra                       7000 kr
Mat                         2400 kr (om all mat äts hemma)
                                                     (matdistribution kostar 67 kr/dag)
Hälsa                     1200 kr (färdtjänst, sjukresor, läkemedel, läkarbesök)
Övrigt                   1400 kr (försäkring, telefon, förbrukningsvaror, hygien etc)
Totalt                12000 kr    

Balans
Ja, visst, det finns balans i herr X:s ekonomi. Men det finns inte något utrymme för sparande och oförutsedda utgifter kan bara täckas om herr X drar in på något annat.  Dessutom – kostnaderna ovan är lågt räknade jämfört med vad Konsumentverket beräknar i levnadsomkostnader. Deras verklighet är inte realistisk för vår huvudman.

Hemtjänst/hemsjukvård/trygghetslarm
Om herr X behöver hemtjänst gör kommunen en beräkning för att fastställa avgiftsutrymme. Om inget sådant utrymme finns behöver huvudmannen inte betala för denna tjänst. Däremot belastar såväl hemsjukvård som trygghetslarm hans ekonomi.

Arvode
Något annat som drabbar hans ekonomi kan vara arvode till ställföreträdaren. I vårt exempel förutsätter vi att kommunen betalar. I annat fall är det inte troligt att något arvode kan tas ut.

Dilemma
Ja, det blir ett dilemma för oss. Vi vill så gärna ge våra huvudmän en guldkant på tillvaron, men när det inte finns några medel? Ibland mår vi dåligt av att behöva snåla med huvudmannens pengar, eller hur?

Styrelsen

Hör gärna av dig med dina egna erfarenheter eller dina egna tankar. Kontaktuppgifter hittar du under fliken ”Kontakter”.Månadsbrev januari 2021

Överförmyndarens julbrev
Har du läst det julbrev som överförmyndaren mailade ut strax innan jul?
Det var säkert fler än vi i styrelsen som ställde sig lite undrande, eller hur?

Utbildning
Nej, här finns nog inga frågor. Det är ett bra initiativ att erbjuda digital utbildning eftersom vi inte kan träffas.
 
Årsräkning 2020
Men här börjar vi undra en del!

Olika redovisningar
Det framgår att vi inte alltid ska lämna in både redogörelse och årsredovisning. Hur det ser ut i ditt fall framgår av det/de dokument du fått från överförmyndaren per post.

Det är vid uppdrag där ”förvalta egendom” inte ingår som endast redogörelse behöver lämnas men inkomster och tillgångar måste ändå redovisas.

Digital inlämning
Enligt uppgift öppnar den digitala tjänsten 7 januari. Du ska kunna bifoga dokumenten i PDF-format. Hos de flesta banker kan du själv ladda ner kontoutdrag (inklusive saldokolumn) till din dator. Swedbank erbjuder även årsbesked som PDF-filer direkt till din mail. Övriga dokument som du ska bifoga måste du scanna in i PDF-format.
Du använder ditt bank-id för komma in på tjänsten. Länken hittar du i julbrevet.

Vanlig inlämning
Överförmyndaren gör oss uppmärksamma på att inte ska skicka in hela pärmen. Om du inte använder den digitala tjänsten kan du antingen skicka in dokumenten per post eller lämna dem på kontaktcenter i Vetlanda.

Blanketter
Överförmyndaren skickar inte längre ut blanketter utan dem får du hämta själv på kommunens hemsida. Länk finns i julbrevet. Har du programmet godman.se så finns årsräkning och redogörelse här. Annars måste du antingen skriva ut dokumenten själv eller beställa från överförmyndaren.

Dokument som ska skickas in vid normalgranskning
Kontoutdrag
Kontoutdrag med saldokolumn i PDF-format. För huvudmannens konto för egna medel ska du endast ta med insättningar.
Inkomster
Alla verifikationer som handlar om inkomster ska du bifoga. För pension/ersättning från F-kassan räcker det med årsbesked/beslut.
Utgifter
För hyra och vård- och omsorgsavgift räcker i regel endast ett enda verifikat (om beloppen är desamma månad för månad). Du ska också bifoga verifikationer på hemförsäkring, överlämnade kontanter och på större inköp (typ möbler,  TV etc). Förutom detta ska eventuella giroblanketter bifogas.
Tillgångar och skulder
Naturligtvis bifogar vi årsbesked från banken, dokument från Skatteverket samt verifikat/intyg på tillgångar. Vi behöver också bifoga underlag som visar aktuella skulder som t ex banklån.

Dokument som ska skickas in vid djupgranskning
Detta berör främst nya ställföreträdare och då ska alla verifikationer skickas in(förutom de som ska skickas in vid normalgranskning).

Styrelsen

Månadsbrev december 2020

Koll på huvudmannens ekonomi
Har du det? Att ta hand om huvudmannens ekonomi ingår alltid i ställföreträdarens uppdrag.

Budget
Du kan få en bra överblick om du gör en budget över huvudmannens inkomster och utgifter. Det finns en bra budgetkalkyl  här: hallakonsument.se/budgetkalkyl Denna hittar du under Länkar här på hemsidan (Hallå konsument budgetkalkyl).


Inkomster per månad
Börja med att lägga in inkomsterna (netto) i en tabell. Specificera pensioner eller sjukersättning, bostadsbidrag och andra eventuella inkomster. Summera alla inkomster.

Utgifter per månad
Nu ska du fylla på tabellen med alla återkommande kostnader såsom hyra, telefon, el etc.

Kvar att handla för
Skillnaden mellan inkomsterna och månatliga fasta kostnader ger dig ett begrepp om hur mycket huvudmannen har att röra sig med under en månad.

Årsöversikt
Med en årsöversikt, där du månad för månad, för in kostnaderna kan du också få med de icke fasta kostnaderna, det vill säga sådana kostnader som kanske betalas t ex två gånger om året.

Pengarna räcker inte!
Vad ska du göra om huvudmannens pengar inte räcker? Det finns möjlighet att söka ekonomiskt bistånd från kommunen, s k försörjningsstöd. Det finns strikta regler för om och hur mycket huvudmannen kan få och i vissa fall ska stödet betalas tillbaka.

Fonder
Det finns fonder att söka medel från, men vår erfarenhet är att det är svårt, dels att hitta fonder att söka från, dels svårt att få medel från fonder.

Huvudmannen har skulder
Om det inte finns pengar att betala av skulderna med, är det bästa du kan göra att kontakta fordringsägaren och be att få göra en återbetalningsplan. Detta brukar inte vara någon omöjlighet.

Kronofogden
Det är aldrig bra att hamna hos Kronofogden, men ibland kan detta inte undvikas. Då kan huvudmannen drabbas av utmätning, vilket innebär att Kronofogden antingen kan beslagta tillgångar eller dra en viss del av huvudmannens inkomst varje månad (löneutmätning).

Skuldsanering
Vid svåra fall kan du ansöka om skuldsanering hos Kronofogden. Om ansökan beviljas betalar du av skulderna enligt en betalningsplan under vanligtvis fem år. När dessa fem år passerat avskrivs de skulder som inte kunnat betalas.

Huvudmannens rättshandlingsförmåga
Vi får aldrig glömma bort att, såvida huvudmannen inte har förvaltare, huvudmannen själv får bestämma över sina medel och kan köpa saker även om den gode mannen anser att det är olämpligt. En god man innebär alltså inte någon begränsning av huvudmannens möjligheter att bestämma över sina pengar.

Mer om ekonomi
I kommande månadsbrev kommer vi att ta upp fler frågor som handlar om huvudmannens ekonomi, till exempel kostnader för mat, telefoni, försäkringar.

Styrelsen
****************************************************************************************

« Äldre inlägg