Bli medlem

Som medlem i God man- och förvaltarföreningen är du en del i ett sammanhang och i en gemenskap där vi delar erfarenheter och kunskap.


Vårt uppdrag

  • Vi är kontakten mellan föreningen, överförmyndarenheten och andra myndigheter.
  • Vi anordnar temakvällar med aktuella ämnen.
  • Vi medverkar vid överförmyndarenhetens utbildningar.
  • Vi utövar mentorskap och rådgivning.
  • Vi informerar våra medlemmar om angelägenheter som berör vårt uppdrag.

Du är försäkrad
Som medlem är du automatiskt försäkrad vid ditt besök hos din huvudman inklusive resa till och från.
Du kan teckna en egen ansvarsförsäkring till skydd mot skadeståndsanspråk. Läs mer om detta här. (RGMF försäkring). Kontakta vår kassör Leif Lönnoff (se kontaktuppgift nedan) om du vill teckna denna ansvarsförsäkring.

Bli medlem
Bli medlem genom att kontakta någon av oss i styrelsen eller betala 150 kronor till vårt bankgiro 135-4000.
Medlemsavgift som betalas under andra halvåret gäller även påföljande år.
Meddela din betalning till kassör Leif Lönnoff på mejl – lonnoff@bahnhof.se
eller ring 070 399 82 35 med kontaktuppgifter.
På så sätt får du del av våra e-post-utskick och kallelser.