Som medlem i God man- och förvaltarföreningen är du en del i ett sammanhang och i en gemenskap där vi delar erfarenheter och kunskap.

Vårt uppdrag

* Vi är kontakten mellan föreningen, överförmyndarenheten och andra myndigheter

* Vi anordnar temakvällar med aktuella ämnen

* Vi medverkar vid överförmyndarenhetens utbildningar

* Vi utövar mentorskap och rådgivning

* Vi informerar våra medlemmar om angelägenheter som berör vårt uppdrag.

Bli medlem genom att kontakta någon av oss i styrelsen eller betala 150 kronor till vårt bankgiro 135-4000 eller Swish till 070-522 48 20.
Medlemsavgift som betalas under andra halvåret gäller även påföljande år.
Meddela din betalning till kassör Krister Ekman – kristerekman1@gmail.com eller ring 070 522 48 20 med kontaktuppgifter. På så sätt får du del av våra e-post-utskick och kallelser.