Som medlem i God man- och förvaltarföreningen är du en del i ett sammanhang och i en gemenskap där vi delar erfarenheter och kunskap.

Vårt uppdrag

* Vi är kontakten mellan föreningen, överförmyndarenheten och andra myndigheter

* Vi anordnar temakvällar med aktuella ämnen

* Vi medverkar vid överförmyndarenhetens utbildningar

* Vi utövar mentorskap och rådgivning

* Vi informerar våra medlemmar om angelägenheter som berör vårt uppdrag.

Du är försäkrad
Som medlem är du automatiskt försäkrad vid ditt besök hos din huvudman inklusive resa till och från.
Du kan teckna en egen ansvarsförsäkring till skydd mot skadeståndsanspråk. Läs mer om detta här. (RGMF försäkring). Kontakta vår kassör Krister Ekman (se kontaktuppgift nedan) om du vill teckna denna ansvarsförsäkring.

Bli medlem
Bli medlem genom att kontakta någon av oss i styrelsen eller betala 150 kronor till vårt bankgiro 135-4000 eller Swish till 070-522 48 20.
Medlemsavgift som betalas under andra halvåret gäller även påföljande år.
Meddela din betalning till kassör Krister Ekman – kristerekman1@gmail.com eller ring 070 522 48 20 med kontaktuppgifter. På så sätt får du del av våra e-post-utskick och kallelser.

****************************************************************************************

OBS! Även om du ännu inte är medlem kan du teckna en försäkring.
Mer information finns på här.