Författare: Kerstin Lundqvist

Månadsbrev januari 2020

God fortsättning
Först och främst vill vi i styrelsen önska dig en god fortsättning på det nya året.

Utmaningar Alla har vi en del utmaningar framför oss under 2020. Det handlar om våra huvudmäns väl och ve. Oavsett allting annat kommer vi säkert att ställas inför problem som måste lösas. Vi, som är medlemmar i God man- och förvaltarföreningen, hjälper och stöttar varandra.

Årsmöte torsdag 12 mars klockan 19.00 En utmaning som vi står inför är att omforma föreningen en smula. Från och med årsmötet hoppas vi att heta “Höglandets God man- och Förvaltarförening”. Beslut om detta namnbyte måste tas på årsmötet liksom beslut om antal ledamöter i styrelsen. Med ett stort spridningsområde bör vi vara sju ledamöter samt ha en suppleant och alla orterna bör vara representerade.

Nomineringar
Eftersom vi inte har någon valberedning behöver vi allesammans nominera ledamöter i styrelsen. Krister Ekman och Anders Lindahl kvarstår ett år till, men vi behöver nominera en ordförande samt fyra ledamöter och en suppleant.  Skicka ditt förslag på ordförande samt ledamot/ledamöter till kerlun01@gmail.com snarast möjligt och senast 16 februari. Vi kommer att kontakta den person du nominerar och om han/hon accepterar sker själva valet på årsmötet 12 mars.

Medlemsavgift
Välkommen att betala in medlemsavgiften på 150 kr för år 2020 till bankgiro 135-4000. Detta gäller inte dig som betalade in avgiften hösten 2019. Den betalningen gäller nämligen för 2020 också.
Med vänliga hälsningar
Styrelsen God man- och förvaltarföreningen

Månadsbrev november

Vi blickar tillbaka...
På förra månadsträffen, i oktober, presenterade vi redovisningsprogrammet God Man, en bra hjälp när vi ska dokumentera våra huvudmäns inkomster och utgifter. Dock, man måste själv öva på programmet för att förstå det till fullo. Du glömmer väl inte att vi får lite rabatt? Kostnaden för programmet tar vi med när vi gör vår årsredovisning så kommer pengarna tillbaka.

Vi blickar framåt... På tal om årsredovisningen: Det är inte så många veckor kvar tills det är dags att redovisa hela året till överförmyndaren. Den 12 december träffas vi i bibliotekets hörsal i Vetlanda för att lära oss hur vi på bästa sätt gör årsredovisningen. Vi ska inte göra för mycket och vi ska inte göra för lite. Det är överförmyndare som håller i den här informationen. Missa inte detta tillfälle. Inbjudan kommer per mail.

Överförmyndaren
Vi har tagit upp flera frågor vid möte med överförmyndaren:
* 2.65 av prisbasbeloppet.
* Förskottera arvode
* Schablon vid kostnadsersättning.
När det gäller punkt 1 och 2 (2,65*prisbasbelopp och förskottering) har vi fått kalla handen. Men vi ger oss inte. Vi tar upp frågan igen. Däremot har man lovat att titta över schablon vid kostnadsersättning. Men inte förrän år 2021.

Utbildning
Du har säkert fått en inbjudan till överförmyndarens olika utbildning i Eksjö. Ett bra initiativ som vi applåderar. Glöm inte att anmäla dig. Hemsidan Hemsidan är “på gång”, som det heter. Vi hoppas att kunna släppa den i november. Till nästa gång... Vi hoppas att vi ses den 12 december klockan 19.00. Förhoppningsvis kan vi även då dela erfarenheter och lära oss mer.

Med vänliga hälsningar
  Styrelsen God man- och förvaltarföreningen

Månadsbrev september 2019Vår ambition är att skicka ut ett månadsbrev till er de månader när vi inte träffas.
Tack för senast
Först och främst vill vi tacka för senast och det engagemang ni visade. Vi tror att vi höjde kompetensen hos flera av oss. Det är alltid intressant att ta del av andras erfarenheter.

2,65 % av basbeloppet
Vi diskuterade det där med 2.65 av prisbasbeloppet. Och det är faktiskt så att det står i lagen att just den procentsatsen ska gälla. Det finns dock kommuner som tillämpar en högre procentsats.

Arvode
Frågan om att få ut arvode när huvudmannen ska betala själv och ekonomin inte tillåter pratade vi också om. Här är det en rekommendation från SKR som överförmyndarenheten stödjer sig på. Så det finns ingen lag som säger att kommunen inte kan förskottera arvodet och sedan fakturera huvudmannen.

Medlemmar
För att kunna påverka i de frågor som vi tycker är viktiga måste vi vara många. Därför ser vi gärna att du betalar in medlemsavgiften på 150 kr till bankgiro 135-4000. Du kan också hjälpa oss att värva fler medlemmar via “mun-mot-mun-metoden”. De kommer inte att ångra att de går med i föreningen.

Med vänliga hälsningar från Styrelsen God man- och förvaltarföreningen