Ansök om bostadstillägg
Missa inte att ansöka om nytt bostadstillägg när hyrorna höjs.
Försäkringskassan
Pensionsmyndigheten

Mentorskap
Kanske har du funderingar när det gäller dina huvudmän?
Kanske du skulle vilja ha ett bollplank att dryfta dessa funderingar med?
Styrelsen ställer alltid upp som mentorer, även till dig som ännu inte är medlem. Kontakta någon av oss om du vill ha hjälp eller stöd.
Kontaktuppgifter