Möte med överförmyndarenheten

I november hade vi ett möte med överförmyndarenheten, Emeli Olaison och ordförande i överförmyndarnämnden, Hugo Crutz.

Vi detta möte framförde vi många ställföreträdares kritik mot överförmyndarenheten, bland annat följande:
* Det är svårt att få kontakt med överförmyndare. Telefontiden är för snålt
    tilltagen och besök från orter utanför Vetlanda är svårt att få till.
* Vi bollas ofta mellan olika överförmyndare och tvingas upprepa vår fråga
   till olika handläggare.
* Vi blir inte alltid bemötta med vänlighet och respekt. Detta gäller främst när
   överförmyndare klagar på våra årsredovisningar.
* Sammantaget har sammanslagningen till en enda överförmyndarenhet inte lett
   till något positivt för ställföreträdare.

Svar
Nu, i december, kom svaren på de frågeställningar vi tog upp, bland annat:
Schablon för kostnader istället för kvitton
Svar: Detta ska utredas.
Kommentar: Samma svar fick vi redan förra året men ingenting har hänt.
Arvoden
Svar: "Arvodesreglementet behöver revideras"
Kommentar: Hur då? Undrar vi!
Var noga med att i årsredovisningen specificera allt som du utför i ditt uppdrag. Ange hur många timmar du har lagt ner och överklaga om du inte tycker att du får gehör för dina krav på ersättning.
Föreningsbidrag
Svar: Nej, något föreningsbidrag kan vi inte räkna med.
Hjälp till föreningen med kopiering och mail-utskick
Svar: Nej, bara i enstaka fall.
Mentorskap
Svar: Detta ska utredas.

För övrigt
Här kommer några utdrag från svaret:
"Vi vill...understryka värdet av det fantastiska engagemang och arbete som gode män och förvaltare lägger ned..."
"Överförmyndaren har i uppdrag att utbilda ställföreträdare för sitt uppdrag och ge rådgivning som bör vara generell och i första hand ge upplysning om de regler ställföreträdaren väntas följa"
"Varje år genomgår vår verksamhet granskning av Länsstyrelsen… "Granskningarna visar att vi har en mycket väl fungerande överförmyndarverksamhet på Höglandet"
"Nämndmålen för 2021 är att jobba vidare med att effektivisera granskningsprocessen. "Vi jobbar bl a på införandet av nytt verksamhetssystem för att kunna erbjuda för ställföreträdare att lämna in årsredovisning digitalt"


**************************************************************************************
Vi kommer att sända hela överförmyndarens svar per mail till våra medlemmar.

Styrelsen  

Ordförandekonferens RGMF

I oktober höll Riksförbundet (RGMF) ordförandekonferens. Klicka på länken ovan och ta del av alla de frågor som Riksförbundet arbetar med.

***************************************************************************************

Ansök om bostadstillägg
Missa inte att ansöka om nytt bostadstillägg när hyrorna höjs.
Försäkringskassan
Pensionsmyndigheten

Mentorskap
Kanske har du funderingar när det gäller dina huvudmän?
Kanske du skulle vilja ha ett bollplank att dryfta dessa funderingar med?
Styrelsen ställer alltid upp som mentorer, även till dig som ännu inte är medlem. Kontakta någon av oss om du vill ha hjälp eller stöd.
Kontaktuppgifter[/pl_text]
[/pl_col]
[/pl_row]