Aktuellt

Kronofogden - utbildning
Vill du veta mer om Kronofogdens rutiner?
Klicka på länken och ta del av deras utbildning på nätet.
Allt du behöver veta om Kronofogden.

***********************************************************************************
**************************************************************************************

Ställföreträdare i framtiden
Som ni säkert känner till har en utredning om framtidens gode män och förvaltare pågått en längre tid. Utredningen publicerat förslag på ändringar. Mycket att läsa, en hel del relevant för ställföreträdare.

Regeringens utredning om ställföreträdare

***************************************************************************************

Ansök om bostadstillägg
Missa inte att ansöka om nytt bostadstillägg när hyrorna höjs.
Försäkringskassan
Pensionsmyndigheten

Mentorskap
Kanske har du funderingar när det gäller dina huvudmän?
Kanske du skulle vilja ha ett bollplank att dryfta dessa funderingar med?
Styrelsen ställer alltid upp som mentorer, även till dig som ännu inte är medlem. Kontakta någon av oss om du vill ha hjälp eller stöd.
Kontaktuppgifter