Månadsbrev november 2023

Information från Höglandets överförmyndarverksamhet

Kostnadsersättningen till ställföreträdare höjs till 2 % av prisbasbeloppet

Riktlinjen för grundarvoden och ersättningar till ställföreträdare inom Höglandets överförmyndarnämnd är reviderad och innebär bland annat att kostnadsersättningen (skattepliktig) höjs till 2 % av prisbasbeloppet eller faktisk ersättning mot inlämnat underlag om begäran för ersättning överstiger 2 % av prisbasbeloppet. De reviderade grundarvodena och ersättningarna gäller årsräkning och årsredogörelse från och med perioden 2023-01-01 – 2023-12-31 samt för sluträkningar med uppdrag som har upphört från och med 2023-12-31. Du kan läsa om Riktlinje – grundarvoden och ersättningar till ställföreträdare här.Pdf, 212 kB.

Årlig omprövning av förvaltarskap pågår
Under november och december pågår den årliga omprövningen av förvaltarskap för att pröva om det finns skäl att ansöka om upphörande av förvaltarskap enligt 5 § i förmyndarskapsförordningen.

Alla ställföreträdarskap ska vara anordnade utifrån behov och vi vill tipsa om att regelbundet se över även godmanskap. Ställföreträdaren kan själv eller tillsammans med huvudmannen ansöka till tingsrätten om upphörande av godmanskap om hjälpbehovet är litet eller kan tillgodoses på något annat sätt, exempelvis via fullmakt eller andra insatser. Mer information finns under rubriken Om godmanskapet eller förvaltarskapet inte längre behövs.

97 procent av årsräkningarna är granskade

Till och med 28 november har vi granskat 940 av 968 inkomna årsräkningar, vilket motsvarar 97 procent. Har du fått kompletteringsinformation från oss, vänligen skicka in efterfrågade uppgifter så snart som möjligt för att vi ska komma vidare i granskningen av din årsräkning och möjliggöra ett arvodesbeslut. Vi beräknar vara klara med årets granskning 15 december.

Utbildning i redovisning och e-tjänsten under januari och februari 2024

Före 1 mars varje år ska årsräkning och årsredogörelse enligt lag (14 kapitlet 15 § föräldrabalken) vara inlämnade till överförmyndaren. Inför inlämning av redovisningar för perioden 2023 kommer vi erbjuda fysiska och digitala utbildningar i redovisning och e-tjänsten Provisum Ställföreträdare. Utbildningarna sker under januari och februari 2024 (dagtid och kvällstid i samtliga 5 kommuner). Inbjudan med datum och tider samt anmälan skickas ut till ställföreträdare under december.

Konsument Höglandet

På Höglandets god mans- och förvaltarföreningens träff 8 november i Nässjö var Konsument Höglandet och informerade om sin verksamhet inom budget- och skuldrådgivning och konsumentvägledning. Nedan finns länkar till utbildningar och information som Konsument Höglandet delade med sig av:

På webbplatsen gmf-hoglandet.se hittar du information om Höglandets god mans- och förvaltarförening.

Behovet av gode män och förvaltare är fortsatt stort
Vi har fortsatt ett stort behov av personer som vill ta uppdrag som god man eller förvaltare. Vill du ta ytterligare uppdrag eller känner någon som skulle passa som god man eller förvaltare? Tipsa gärna om vår webbsida overformyndare.hoglandet.se. Där finns det mer information om vad uppdraget innebär samt möjlighet att göra en intresseanmälan.

Re: Nyhetsbrev november 2023 | Höglandets överförmyndarverksamhet (hoglandet.se)