Månadsbrev december 2022

Facebook – God man och förvaltare

Har du Facebook?
Vi har tidigare tipsat om denna grupp på Facebook. Ställföreträdare ställer frågor och erfarna gode män och förvaltare ger svar.

Pris på frimärke
Här om dagen kunde vi t ex läsa att priset på frimärke kommer att höjas till 15 kronor vid årsskiftet och frågan gäller om man ska passa på att köpa in nu när ett frimärke ”bara” kostar 13 kronor. Detta föranleder oss att fundera på…

…kostnadsersättningar
Hur är det? Är ersättningen för kostnader i form av porto, kopieringspapper o dyl verkligen skattepliktiga. Och svaret är JA.

Skatteverket
Så här säger Skatteverket:
“Omkostnadsersättning som ska täcka utgifter för………..,telefon, porto och dylikt är skattepliktig.
I arbetsgivardeklarationen ska du redovisa kostnadsersättningen i ruta 020 på individuppgiften.
Kostnadsersättningen ligger sen förtryckt i din deklaration och om du kan styrka dina utgifter måste du själv lägga in motsvarande summa i 2.4 för att göra avdrag med motsvarande summa.”

Alltså: Kostnadsersättning är alltid skattepliktig och tas upp i deklarationen som inkomst av tjänst.

Schablon
På Höglandet är schablonen 500 kr (gäller helår). De flesta överförmyndarförvaltningar går på SKRs (Sveriges Kommuner och Regioner) rekommendation på 2 procent av prisbasbeloppet (för 2022 = 966 kronor). Så dock inte på Höglandet, alltså.
Vi har begärt att överförmyndarnämnden ska ändra schablonbeloppet, hittills utan resultat.

Om du har kvitton
Även kostnadsersättning mot kvitton är skattepliktig. Dessa kan du dock dra av under punkten 2.4 övriga utgifter men bara om kostnaden överstiger 5000 kr!

Den förenklade arbetsgivardeklarationen
Du ska ta upp kostnadsersättningen I den förenklade arbetsgivardeklarationen i ruta 20.

****************************************************************************************

Månadsbrev

Kanske har DU förslag på ämnen till våra månadsbrev? Tveka inte att höra av dig. Kontaktuppgifter hittar du i menyn under “Kontakt”.

****************************************************************************************

Med önskan om en god jul och ett gott nytt år. Vi ses i januari.

Styrelsen