Månadsbrev oktober 2022

Vår månadsträff i september   

Försäkringar
Lars-Erik Järling från RGMF hade bjudits in för att berätta om Riksförbundets försäkringar

En form av olycksfallsförsäkring
Redan som medlem i föreningen är du försäkrad vid besök hos huvudman inklusive resa till och från.

Ansvarsförsäkring
Detta är en medlemsförsäkring du behöver som ett skydd mot skadeståndsanspråk som riktas mot dig till till följd av ditt uppdrag. Faktum är att kommunen inte har någon försäkring för sådant som vi kan råka ut för i vårt uppdrag. En sådan försäkring kostar 250 kr/år om man är medlem i en God man-förening. Försäkringsbeloppet uppgår till 10 MSEK.
Exempel: Du har glömt söka bostadsbidrag och din huvudman har därmed lidit ekonomiska skada. Du kan bli ersättningsskyldig.
Exempel: Du har glömt att betala en faktura. Du riskerar att bli stämd och måste betala med eget kapital.

Efterskydd
Det finns ett efterskydd vilket innebär att försäkringen gäller tre år efter det att du har avslutat ditt uppdrag.

Vill du veta mer? Klicka här: RGMF försäkring
Krister Ekman (070 522 48 20) har hand om försäkringar hos oss. Du tecknar lätt din försäkring om du kontaktar honom.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Överförmyndaren
Emeli Olaison, chef på överförmyndarenheten, gav oss en del siffror om verksamheten:
Siffror
Ställföreträdare: Cirka 600
Huvudmän: Cirka 1000
Nya ärenden per år: cirka 325
Utbetalda arvoden: 8,8 MSEK (varav 3,6 MSEK från kommunen)
Belopp som ställföreträdare ansvarar för: Cirka 594 MSEK

Nyheter
Programmet (Valter) för årsredovisning ska uppdateras
SKR arbetar på ett cirkulär som tar upp arvodesbelopp
Prisbasbeloppet höjs till 52 360 kr för 2023

Överförmyndarens hemsida
Emeli presenterade hemsidan, som fått ett verkligt lyft. Här finns näst intill all information som vi, som ställföreträdare, behöver. Och upplägget är pedagogiskt och enkelt att följa. Se själv: Överförmyndare Höglandet

Deltagarna
De medlemmar som kommit till träffen fick givetvis tillfälle att ställa frågor och att komma med synpunkter. Bland annat ville en god man (Lisa) via ombud framföra att hon, efter en hel del frustration, fått kontakt med en överförmyndare som bemötte henne på ett respektfullt sätt och som hjälpte henne att komma till rätta med svårigheter kring en redovisning.
”Detta bemötande gjorde att jag växte som god man”, menade Lisa.

För övrigt diskuterades bl a antal besök hos huvudmannen som anses rimligt, arvoden och kostnadsersättningar.         
 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Månadsbrev

Kanske har DU förslag på ämnen till våra månadsbrev? Tveka inte att höra av dig. Kontaktuppgifter hittar du i menyn under “Kontakt”.

Styrelsen