Månadsbrev augusti 2022

Tips
Ja, den här gången tipsar vi om en grupp på Facebook. Har du Facebook?

Då kan du leta reda på gruppen “God man och förvaltare”. I den här gruppen skriver ställföreträdare i hela landet in frågor som sedan kommenteras av andra ställföreträdare. Intressant och faktiskt lärorikt.

Exempel
Nedan ger vi några exempel (inte ordagrant återgivna) så att du får en uppfattning om hur det kan se ut.

”Min huvudmans dotter vill ha förskott på arv. Ber om råd”
Svar: “Bevilja aldrig förskott på arv” och “Kontakta överförmyndaren”.

”Min huvudman behöver ny rullstol men hemtjänsten säger att den hen har duger”
Svar: “Detta är kommunens ansvar och det ska finnas en hjälpmedelscentral att vända sig till”

”Min huvudman ska flytta till särskilt boende. Hur ska jag göra med alla sakerna i lägenheten?”
Svar: “Om det finns anhöriga – kontakta dem” och “Det finns hjälporganisationer som tar emot sakerna och en del som även hämtar dem”

“Vad är det som gäller vid inköp på nätet. Är det OK för mig att handla on-line åt min huvudman?:
Svar: “Det är anhöriga, hemtjänst eller boendepersonal som ska hjälpa till med detta”.

”Hur gör jag om jag vill att min huvudman ska få en kontaktperson eller boendestödjare?”
Svar: “Ansök hos biståndshandläggare”,

Ja, det var några exempel och naturligtvis finns det många fler svar på många fler frågor. Vanligt förekommande är frågor som handlar om hjälp till huvudmannen (med att göra inköp, följa med till olika former av sjukvård, flytta m.m.).

Och svaren går nästan alltid ut på att ställföreträdare INTE ska vara utförare. Vi ska  ta kontakt med kommunen för att se till att ärendet utförs.

Månadsbrev
Kanske har DU förslag på ämnen till våra månadsbrev? Tveka inte att höra av dig. Kontaktuppgifter hittar du i menyn under “Kontakt”.

Styrelsen