Månadsbrev april 2022

Årsmöte 2022

19 mars 2022 höll vi årsmöte i Studieförbundet Vuxenskolans lokaler i Vetlanda.

Styrelsen består nu av
Kerstin Lundqvist, ordförande (omval)
Åke Grönkvist sekreterare (omval)
Monica Axelsson (omval)
Leif Lönnoff (nyval)
Kvarstår i styrelsen gör
Anders Lindahl och Krister Ekman (kassör)

Revisorer är Johnny Lindqvist och Susanne Helin (omval) och revisorsuppleant är Irene Tucheck.

Till valberedning valdes Lena Johansson (sammankallande), Elinore Sundström och Eva Thirén,

Utöver ordinarier årsmötesförhandlingar diskuterades en del andra frågor:

Utbildning
Det nya systemet “Valter” har införts och utbildning har utlovats i höst. En önskemål är att dessa utbildningar ska hållas “in real life” på samtliga orter inom verksamhetsområdet. På så sätt är det lättare att ställa frågor och blir mer givande än digital utbildning.

Information/marknadsföring
Styrelsen ska bli bättre på att marknadsföra föreningen på andra orter än Vetlanda. När vi skriver notiser i tidningen ska dessa sändas även till tidningar i Sävsjö, Nässjö, Eksjö, Aneby.
Föreningens informationsfolder ska spridas till alla orter.

Kostnadsersättning
Det har visat sig att inte alla känner till den schablon för kostnader som införts. På årsredovisningen måste vi ange att schablon (500 kr) ska betalas ut. Denna ersättning är inte skattefri. Det är fortfarande helt i sin ordning att bifoga kvitton på utlägg.

Arvoden
I de efterföljande diskussionerna kunde konstateras att inte alla alltid får ersättning för den tid som läggs ner. Att till exempel följa med en huvudman på sjukhusbesök ingår inte i en ställföreträdares uppdrag. Sådant ska kommunens personal ta hand om. Och när “någon annan” har ansvaret får vi inte ersättning för nedlagd tid, Men ibland har vi inget val. Exempelvis kan huvudmannen ha ett psykiskt funktionshinder som gör att hen inte har förtroende för någon annan än ställföreträdaren.

Vi har alltid möjlighet att överklaga överförmyndarens arvodesbeslut och då görs detta till Tingsrätten.

Storlek på arvode bestäms i och för sig av respektive överförmyndarenhet men oftast  följs SKRs (Sveriges Kommuner och Regioner) rekommendationer.
Om arvodet ska betalas av huvudman eller kommun är reglerat i Föräldrabalken.

Överförmyndarens hemsida
Överförmyndaren har publicerat en ny hemsida med all information vi kan önska.
https://overformyndare.hoglandet.se/

Läs om uppdraget, arvoden och kostnadsersättningar och mycket mer.

Styrelsen