Först och främst vill vi önska dig en god fortsättning på det nya året.

Årsmöte
Nytt år innebär nytt årsmöte för vår förening. Enligt planerna ska vi  hålla ett sådant i maj 2022. 

Kvarstår i styrelsen
Inför verksamhetsåret 2022 har vi två ledamöter som kvarstår i styrelsen:
Krister Ekman (vår kassör) och Anders Lindahl

På tur att avgå i styrelsen
Kerstin Lundqvist (vår ordförande), Åke Grönqvist (vår sekreterare) och Monica Axelsson står på tur att avgå.

Vetlandadominans
Oturligt nog är alla i styrelsen från Vetlanda. En önskan är att det i styrelsen ska ingå medlemmar från andra orter. Nominera din kandidat!

Nomineringar
Tidigare har vi varit fem personer i styrelsen men ingenting hindrar att vi blir fler. Säkert vet du någon som du skulle vilja ha med i styrelsen. Välkommen att nominera kandidater. När vi fått i ditt förslag kommer vi att ta kontakt med vederbörande för att utröna intresset.

Valberedning
Oturligt är också att vi inte har någon valberedning. Det är inte bra att det är styrelsen som måste ta på sig detta uppdrag. Så – en valberedning behöver vi också.

Årsmötet
Utöver ordinarie årsmötesförhandlingar planerar vi att bjuda in representanter från Riksförbundet (RGMF). Det finns en hel del information på övergripande nivå som kan vara bra för oss ställföreträdare att känna till.

Tid och plats = 9 maj klockan 18.00 i bibliotekets hörsal Vetlanda
Kallelse till årsmötet kommer i god tid före årsmötet. Vi ses där och då. 

Styrelsen