I detta månadsbrev kan du läsa om det möte styrelsen haft med chefen för Höglandets överförmyndarverksamhet, Emelie Olaison och fyra av de politiker som sitter i överförmyndarnämnden.

Först lite statistik
Visste du att
* alla huvudmäns sammantagna tillgångar uppgår till 436 228 186 kr?
* 90 % av alla årsredovisningar är ofullständiga?
* överförmyndarverksamheten har 1376 akter (huvudmän)?
* det finns 535 ställföreträdare?

Framtidsplaner hos överförmyndaren (bland annat)
* Digital årsredovisning
* Digitala utbildningar
* Ny webbsida
* Byte av verksamhetssystem
* Organisationsförändring

Våra frågor och svar
Tema: Kontakt
Vi vill ha samma överförmyndare till de huvudmän vi har.
Svar: Överförmyndarna ansvarar för huvudmännen, inte för ställföreträdare. Därför delas akterna upp per ställföreträdare. Däremot granskas ofta ställföreträdare av en och samma överförmyndare.
******************************************************************************************
Vi vill kunna ringa direkt till den överförmyndare som har hand om vårt ”fall”.
Svar: All kontakt går via Kontaktcenter.
******************************************************************************************
Varför kan inte kontoret vara öppet för besök?
Svar: Det kommer att vara låst även framöver. Det är en säkerhetsfråga.
******************************************************************************************
Det är svårt att få kontakt med överförmyndare.
Svar: Vi har telefontid måndag, tisdag och torsdag mellan 10 och 12. Man kan ringa och boka ett besök med överförmyndare om behov finns.
******************************************************************************************
Kan det inte åtminstone finnas en brevlåda där vi kan lämna in dokument?
Svar: Dokument lämnas till Kontaktcenter
Men sekretessen?
Svar: Det är inga problem. Posten läggs i en särskild box.
******************************************************************************************
Tema: Banken
Hur ska vi göra när banken inte kan lösa problemet med HM:s eget kortkonto och att vi inte ska ha tillgång till detta?
Svar: Detta är ett problem som vi känner till. Bankföreningen håller på att titta på en lösning.
******************************************************************************************
Tema: Redovisning
Hur informerades om att schablon för kostnader införts?
Svar: Det står på nätet i informationen som handlar om årsredovisningen.
Men om man inte har haft behov av att läsa informationen?
Inget svar.
******************************************************************************************
Gäller inte samma regler för alla gällande utlägg? En del överförmyndare godkänner utlägg, andra inte (t ex kostnad för redovisningsprogram God man.se eller reseersättning).
Svar: Vi har ambitionen att alla ska behandlas lika.
******************************************************************************************
Finns det en maxgräns (antal resor) för milersättning?
Svar: Maxgränsen är 2 gånger/månad i normala fall. Omotiverade resor ersätts inte.
******************************************************************************************
Vi får många klagomål på sena arvoden. Är verkligen 15 % kvar att granska?
Svar: Nej, vi nådde målet 90 % granskade redovisningar 30 september.
******************************************************************************************
Allmänt
Varför får man olika svar beroende på vilken överförmyndare man pratar med?
Svar: Så ska det inte vara.
******************************************************************************************
Ställföreträdare har alltid huvudmannens bästa för ögonen. Alla huvudmän är olika och det går inte in att få in dem alla i samma mall. Regelverket är för stringent. Det borde finnas utrymme och förståelse för huvudmannens livssituation såväl vid frågor som vid den årliga  såväl redovisningen.
Svar: Vi måste gå efter de regler som finns. Vi kan inte rucka på dem hur som helst. Kom ihåg att vi blir granskade av Länsstyrelsen. Granskningen ska vara rättssäker och lika för alla.
Vi kommer att anordna en grundlig information om vad en ställföreträdares uppdrag innebär. Ofta gör ställföreträdaren mer än vad som är hens ansvar, sådana insatser  som socialen ska ansvara för. Och en del av sådana insatser föranleder att överförmyndaren anmärker på kostnader som det yrkas ersättning för.
******************************************************************************************
Varför är det så svårt att få god man/förvaltare på Höglandet?
Svar: Tvärtom är det ibland för lätt. Innan man tillsätter en ställföreträdare ska man se om det finns andra sätt att lösa behoven. Det kan vara framtidsfullmakt, anhöriga etc. alltså mindre ingripande åtgärder.
******************************************************************************************
Flera ställföreträdare vittnar om de ska sluta. En del känner sig kränkta när så mycket ifrågasätts vid årsredovisningen. Kan överförmyndarna vara något smidigare i sitt bemötande?
Svar: Det är absolut inte meningen att man ska känna sig ifrågasatt eller kränkt, Men vi måste ändå följa regelverket och detta kan innebära att vi har synpunkter på redovisningen.
******************************************************************************************
Varför kan inte överförmyndare komma till något av våra månadsmöten för att presentera sig?
Svar: Det är inte meningen att överförmyndare ska riskera att konfronteras.
******************************************************************************************
Slutligen – samverkan
Överförmyndarverksamheten tycker att vi ska samverka och då gäller det främst utbildning. De kommer gärna på ett månadsmöte där de kan utbilda i exempelvis digital årsredovisning.
******************************************************************************************
Tycker styrelsen att det var ett bra möte?
Svar: Nja.

Känn dig välkommen att kontakta oss och berätta om dina egna erfarenheter som ställföreträdare.
Styrelsen