Merkostnadsersättning

Arvode
Om din huvudman ska betala ditt arvode själv är det inte alltid så lätt att få ut arvodet.

Merkostnadsersättning
Försäkringskassan kan betala ut ersättning för kostnader som huvudmannen har på grund av funktionsnedsättning.

Funktionsnedsättning
Enligt Socialstyrelsen är ”nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga” att betrakta som funktionsnedsättning.
Exempel på funktionsnedsättning är psykisk ohälsa, rörelsehinder, kroniska sjukdomar etc.

Belopp
Din huvudman ska ha en merkostnad på grund av sin funktionsnedsättning på minst 11 900 kr/år för att kunna beviljas merkostnadsersättning. Beloppet uppdateras årligen.

Arvode till ställföreträdare
Försäkringskassan godkänner merkostnad för ställföreträdare (god man och förvaltare). Om ditt arvode + arbetsgivaravgifter uppgår till minst 11 900 kr (belopp för 2021) kan du ansöka om merkostnadsersättning åt din huvudman och därmed kunna få ut ditt arvode.

Andra merkostnader
Andra exempel på merkostnader är bland annat mediciner och hjälpmedel under förutsättning att huvudmannen betalat detta själv.

Läkarintyg och andra bilagor
Du måste bifoga läkarintyg och kopia på arvodesbeslut (och/eller andra merkostnader) till din ansökan.

Länk
Du kan lästa mer här: Merkostnadsersättning. Här gör du även din ansökan.

Nu tar vi styrelsen semester så i juli kommer det inget månadsbrev. Önskar er alla en fin och solig sommar.

Styrelsen