Vi ser fram emot hösten 2021!

Under Corona-tider har vi ju, av naturliga skäl, inte anordnat några träffar. Men nu känner vi att vi äntligen kan planera för hösten 2021.

Årsmöte
Preliminärt datum för vårt årsmöte är 19 augusti. Vi startar klockan 18.00 och håller till i bibliotekets hörsal, Vetlanda. Boka in detta datum redan nu. Kallelse kommer, som vanligt, via mail.
Vi behöver vara fler i styrelsen och tar tacksamt emot dina nomineringar. Det vore väldigt  bra om vi kunde vi få några andra än ställföreträdare från Vetlanda.

Månadsmöte i oktober
Vi planerar att bjuda in Försäkringskassan för att informera och besvara våra frågeställningar.
Till exempel: Var gäller vid sjukersättning? Aktivitetsersättning? Merkostnadsersättning? Vilka regler finns för bostadstillägg? Vid ändrad inkomst?
Handläggningstider? Sekretess? Med mera.

Månadsmöte i november
Många av våra huvudmän använder färdtjänst och ofta också sjukresor. Vi bjuder in representanter från Region Jönköping för att informera om regelverket.
Vilka kriterier gäller för att färdtjänst ska beviljas? Färdtjänst kontra sjukresa?
Riksfärdtjänst? Arbetsresor? Kostnader? Med mera.

Inbjudan
Som vanligt får du inbjudan per mail i god tid före mötet. Som vanligt fikar vi till självkostnadspris (20 kr).

Bidra med förslag
Du kan själv komma med förslag på teman vid våra månadsträffar. Ambitionen är att hålla månadsmöte varannan månad.
Och, som sagt, du kan också bidra med att föreslå ledamöter i styrelsen.

Styrelsen