Ställföreträdare

Du företräder någon – du är god man eller förvaltare. Har du tänkt på vilken nytta du faktiskt gör?

Om vi inte fanns…
Tänk dig att alla ställföreträdare i hela landet skulle lämna sina uppdrag. Tanken svindlar! Vart skulle då alla som behöver hjälp vända sig? Till kommunen, troligtvis. Då skulle kommunens tjänstemän ta hand om alla räkningar, se till att den behövande har egna medel, besöka hen regelbundet, ordna med särskilt boende, vara tillgängliga dygnet runt etc, etc, Tänk vilken kostnad det skulle innebära för samhället. Kanske skulle det poppa upp företag med inriktning på ”godmanskap” och debitera kommunen rejäla timkostnader. Som ställföreträdare gör du en ovärderlig samhällsinsats. Var stolt!

Din insats
Inte nog med att du sparar in avsevärda medel åt din kommun. Du lyfter också ett tungt ok från din huvudmans axlar. Nu behöver hen inte längre oroa sig för sin ekonomi. Den tar du hand om. Och huvudmannen vet att du står bakom hen, att du alltid är ett stöd när behov finns.
Och inte nog med det – du lyfter också ett ok från anhörigas axlar. Många är de anhöriga som är oerhört tacksamma för att du finns – någon som tar hand om mamma/pappa/barn. Var stolt!

God man/förvaltare för din egen skull?
Nej, tänker du kanske, verkligen inte! Men tänk efter. Visst ger det oss en viss tillfredsställelse att hjälpa andra? Forskning visar att stressnivåerna i hjärnan minskar och de delar i hjärnan som påverkar vårt belöningssystem ökar. Vi blir nöjda och glada när vi kan vara till hjälp, helt enkelt.

En ställföreträdare är en betydelsefull person som gör en betydelsefull insats för en betydelsefull  medmänniska.
Den här texten har du säkert mött förr. Var stolt för att du är en av oss.

Styrelsen

Är du inte redan medlem i vår förening? Du är mycket välkommen att höra av dig så ordnar vi ditt medlemskap. Kontaktuppgifter finns under fliken ”Kontakt” på hemsidan.  Och du…det kostar bara 150 kr/år att vara med. Betalning sker till bankgiro 135-4000.