Årsredovisning
Under den här perioden av året håller vi på med att färdigställa våra årsredovisningar. Överförmyndarens uppgift är att granska dem så att inga oegentligheter har ägt rum. Och i många fall anmärker överförmyndaren på vår redovisning, trots att vi tydligt visar att allting har gått rätt och riktigt till.

Vi ska titta på några exempel där överförmyndarens nit får oss att sucka och frusta.

”Blanda inte ihop den egna ekonomin med huvudmannens”
Nej, detta är inte tillåtet, ändå finns det tillfällen när vi inte ser något annat val. Naturligtvis har vi superkoll om vi betalar från eget konto och sedan för över beloppet från huvudmannens konto. Men varför betalar vi från eget konto? Det finns många exempel på när detta känns nödvändigt:

Säg att huvudmannen behöver kontanter
Du har inte tillgång till huvudmannens kort.
Då väljer du att ta ut t ex 500 kronor från ditt eget konto, ger sedeln till huvudmannen och för sedan över samma summa från huvudmannens konto till ditt eget. Eller finns det nåt annat sätt att ge kontanter till den huvudman som sitter på ett särskilt boende och inte kan/får gå ut på egen hand? En lösning kan vara att ha dubbla kort. Men om kontot är spärrat?

Säg att huvudmannen behöver t ex en ny rakapparat.
Smidigast och billigast är att köpa över nätet. Dock – ofta krävs bank id och då måste du använda ditt eget.
Du kan betala mot faktura för att på så sätt få en verifikation. Problemet är att på fakturan står ditt namn eftersom det är du som beställer. När du får hem rakapparaten ser du till att huvudmannen (eller personal på boendet) signerar mottagande. Du betalar via huvudmannens konto.
Men här kan överförmyndaren få för sig att du betalat med egna pengar därför att ditt namn står på fakturan. Och därav får du en anmärkning.

Men varför inte ange huvudmannen som fakturamottagare? Tyvärr är det ofta så att huvudmannen inte är kreditvärdig och då kan hen nekas fakturabetalning.

I en del fall, när du väljer att handla på nätet, ges inte möjligheten att betala mot faktura. Ofta krävs bank id och det enda du kan göra är att betala med eget  kort eller från eget konto och sedan föra över beloppet från huvudmannens konto. Att betala med huvudmannens kort går ju inte eftersom hen inte har bank id. Här får du med all säkerhet en anmärkning från överförmyndaren.

Speciellt nu, i Corona-tider, är det en fördel att slippa springa i affärer. Då är nätet ett mycket bra alternativ. Men tillåtet av överförmyndaren? Eller förståeligt av överförmyndaren? Nja, tveksamt!

”Huvudmannens konto för egna medel ska vara överförmyndarspärrat”
Jaha ja…men vid förfrågan till banken är detta inte möjligt! Då ska man i alla fall se till att man bara har ”titta-behörighet”. Hur detta ska gå till kunde inte banken svara på vid förfrågan i februari. Här är alltså överförmyndaren ute och cyklar lite grann.
Vi ska alltså inte längre ha möjlighet att föra över pengar från kort till bank, vilket i vissa fall kan behövas. Vi kan inte längre betala något via kortet, vilket också kan behövas.
Tanken bygger nog på att huvudmannen själv har hand om sitt kort, men väldigt ofta är så inte fallet. Och personal på särskilt boende får inte hantera huvudmannens kort:
”Personalen skall dock aldrig använda en brukares bankkort och får inte ta emot kod till ett bankkort” (citat från kommunens ”Hantering av privata medel säbo)
Hur ska ställföreträdare se till det finns kontanter till huvudmannen när hen inte själv har förmåga att hantera bankkortet?

”Du får bara ha tillgång till ett enda av huvudmannens konto”
Som framgår ovan är detta inte vare sig praktiskt  möjligt eller önskvärt,

”Huvudmannens egna medel ska bokföras som kostnader”
För att ha en bra koll och även logiskt, bokförs transaktion mellan bank och kort överföring, vilket det ju faktiskt är. Detta får vi alltså anmärkning på, trots att årsredovisningen är korrekt.

”Kontoutdraget ska vara i PDF-format”
Säkerligen är anledningen till detta att överförmyndaren misstänker att vi kan manipulera kontoutdraget om vi tar fram det i  t ex Excel-format. Räkna med en anmärkning om du gjort så.

”Inkomster ska vara rätt benämnda”
Ja, det blir kanske lättare för överförmyndaren att granska då.  ”Måste jag göra  om hela redovisningen?” ”Nej, men tänk på det till nästa år.” Så hoppas vi att svaret blir.

”Kontonummer måste framgår tydligt”
Också enklare för överförmyndaren att granska om redovisningens kontonummer är desamma som bankens. Ändå…det framgår ju tydligt av belopp i årsbesked kontra redovisning vilka kontonummer som hör ihop. Men anmärkning blir det!

Huvudmannen
Slutligen…huvudmannen är alltid i fokus! Alla huvudmän har rätt till en bra livskvalitét. Våra huvudmän har olika behov och önskemål. Som ställföreträdare måste vi sätta huvudmännens intressen främst. Ändå måste vi anpassa oss efter strigenta regler från överförmyndaren. Det är inte alltid så lätt!

Styrelsen