Hur mår din huvudmans ekonomi?

Ansträngd ekonomi
Många av våra huvudmän har svårt att få månadens in-och utgifter att gå ihop. Som ställföreträdare skulle vi gärna se att vi kunde spara undan en slant. Huvudmannen kanske vill unna sig något extra eller behöver köpa något som inte finns med i budgeten. Många gånger visar sig detta vara omöjligt.

Levnadsomkostnader
På Konsumentverkets hemsida kan du hitta information om vad det kostar att leva.

Pension/sjukersättning
Enligt regeringen ska ju nettot av pension eller sjukersättning bli högre i och med att skatten sänks. ”Upp till 600 kronor.” Jo, pyttsan! Det visar sig att höjningen stannar vid 50-100 kronor. Förhoppningen är att några extra kronor ska komma i september, men det återstår att se.

Bostadstillägg
Förhoppningsvis ska inte bostadstillägget påverkas av den lilla höjningen av pension/sjukersättning. Och den beräknade hyreshöjningen på runt 2 % borde borga för att bostadstillägget åtminstone är oförändrat. Men glöm inte att sök nytt när hyran höjs.

En presumtiv huvudman, herr X
För att visa hur det kan se ut hos en huvudman tittar vi på ett påhittat exempel.

Herr X:s inkomster netto
Pension och bostadstillägg ger 12.000 kronor in på banken.

Herr X:s utgifter 
Hyra                       7000 kr
Mat                         2400 kr (om all mat äts hemma)
                                                     (matdistribution kostar 67 kr/dag)
Hälsa                     1200 kr (färdtjänst, sjukresor, läkemedel, läkarbesök)
Övrigt                   1400 kr (försäkring, telefon, förbrukningsvaror, hygien etc)
Totalt                12000 kr    

Balans
Ja, visst, det finns balans i herr X:s ekonomi. Men det finns inte något utrymme för sparande och oförutsedda utgifter kan bara täckas om herr X drar in på något annat.  Dessutom – kostnaderna ovan är lågt räknade jämfört med vad Konsumentverket beräknar i levnadsomkostnader. Deras verklighet är inte realistisk för vår huvudman.

Hemtjänst/hemsjukvård/trygghetslarm
Om herr X behöver hemtjänst gör kommunen en beräkning för att fastställa avgiftsutrymme. Om inget sådant utrymme finns behöver huvudmannen inte betala för denna tjänst. Däremot belastar såväl hemsjukvård som trygghetslarm hans ekonomi.

Arvode
Något annat som drabbar hans ekonomi kan vara arvode till ställföreträdaren. I vårt exempel förutsätter vi att kommunen betalar. I annat fall är det inte troligt att något arvode kan tas ut.

Dilemma
Ja, det blir ett dilemma för oss. Vi vill så gärna ge våra huvudmän en guldkant på tillvaron, men när det inte finns några medel? Ibland mår vi dåligt av att behöva snåla med huvudmannens pengar, eller hur?

Styrelsen

Hör gärna av dig med dina egna erfarenheter eller dina egna tankar. Kontaktuppgifter hittar du under fliken ”Kontakter”.