Överförmyndarens julbrev
Har du läst det julbrev som överförmyndaren mailade ut strax innan jul?
Det var säkert fler än vi i styrelsen som ställde sig lite undrande, eller hur?

Utbildning
Nej, här finns nog inga frågor. Det är ett bra initiativ att erbjuda digital utbildning eftersom vi inte kan träffas.
 
Årsräkning 2020
Men här börjar vi undra en del!

Olika redovisningar
Det framgår att vi inte alltid ska lämna in både redogörelse och årsredovisning. Hur det ser ut i ditt fall framgår av det/de dokument du fått från överförmyndaren per post.

Det är vid uppdrag där ”förvalta egendom” inte ingår som endast redogörelse behöver lämnas men inkomster och tillgångar måste ändå redovisas.

Digital inlämning
Enligt uppgift öppnar den digitala tjänsten 7 januari. Du ska kunna bifoga dokumenten i PDF-format. Hos de flesta banker kan du själv ladda ner kontoutdrag (inklusive saldokolumn) till din dator. Swedbank erbjuder även årsbesked som PDF-filer direkt till din mail. Övriga dokument som du ska bifoga måste du scanna in i PDF-format.
Du använder ditt bank-id för komma in på tjänsten. Länken hittar du i julbrevet.

Vanlig inlämning
Överförmyndaren gör oss uppmärksamma på att inte ska skicka in hela pärmen. Om du inte använder den digitala tjänsten kan du antingen skicka in dokumenten per post eller lämna dem på kontaktcenter i Vetlanda.

Blanketter
Överförmyndaren skickar inte längre ut blanketter utan dem får du hämta själv på kommunens hemsida. Länk finns i julbrevet. Har du programmet godman.se så finns årsräkning och redogörelse här. Annars måste du antingen skriva ut dokumenten själv eller beställa från överförmyndaren.

Dokument som ska skickas in vid normalgranskning
Kontoutdrag
Kontoutdrag med saldokolumn i PDF-format. För huvudmannens konto för egna medel ska du endast ta med insättningar.
Inkomster
Alla verifikationer som handlar om inkomster ska du bifoga. För pension/ersättning från F-kassan räcker det med årsbesked/beslut.
Utgifter
För hyra och vård- och omsorgsavgift räcker i regel endast ett enda verifikat (om beloppen är desamma månad för månad). Du ska också bifoga verifikationer på hemförsäkring, överlämnade kontanter och på större inköp (typ möbler,  TV etc). Förutom detta ska eventuella giroblanketter bifogas.
Tillgångar och skulder
Naturligtvis bifogar vi årsbesked från banken, dokument från Skatteverket samt verifikat/intyg på tillgångar. Vi behöver också bifoga underlag som visar aktuella skulder som t ex banklån.

Dokument som ska skickas in vid djupgranskning
Detta berör främst nya ställföreträdare och då ska alla verifikationer skickas in(förutom de som ska skickas in vid normalgranskning).

Styrelsen