Koll på huvudmannens ekonomi
Har du det? Att ta hand om huvudmannens ekonomi ingår alltid i ställföreträdarens uppdrag.

Budget
Du kan få en bra överblick om du gör en budget över huvudmannens inkomster och utgifter. Det finns en bra budgetkalkyl  här: hallakonsument.se/budgetkalkyl Denna hittar du under Länkar här på hemsidan (Hallå konsument budgetkalkyl).


Inkomster per månad
Börja med att lägga in inkomsterna (netto) i en tabell. Specificera pensioner eller sjukersättning, bostadsbidrag och andra eventuella inkomster. Summera alla inkomster.

Utgifter per månad
Nu ska du fylla på tabellen med alla återkommande kostnader såsom hyra, telefon, el etc.

Kvar att handla för
Skillnaden mellan inkomsterna och månatliga fasta kostnader ger dig ett begrepp om hur mycket huvudmannen har att röra sig med under en månad.

Årsöversikt
Med en årsöversikt, där du månad för månad, för in kostnaderna kan du också få med de icke fasta kostnaderna, det vill säga sådana kostnader som kanske betalas t ex två gånger om året.

Pengarna räcker inte!
Vad ska du göra om huvudmannens pengar inte räcker? Det finns möjlighet att söka ekonomiskt bistånd från kommunen, s k försörjningsstöd. Det finns strikta regler för om och hur mycket huvudmannen kan få och i vissa fall ska stödet betalas tillbaka.

Fonder
Det finns fonder att söka medel från, men vår erfarenhet är att det är svårt, dels att hitta fonder att söka från, dels svårt att få medel från fonder.

Huvudmannen har skulder
Om det inte finns pengar att betala av skulderna med, är det bästa du kan göra att kontakta fordringsägaren och be att få göra en återbetalningsplan. Detta brukar inte vara någon omöjlighet.

Kronofogden
Det är aldrig bra att hamna hos Kronofogden, men ibland kan detta inte undvikas. Då kan huvudmannen drabbas av utmätning, vilket innebär att Kronofogden antingen kan beslagta tillgångar eller dra en viss del av huvudmannens inkomst varje månad (löneutmätning).

Skuldsanering
Vid svåra fall kan du ansöka om skuldsanering hos Kronofogden. Om ansökan beviljas betalar du av skulderna enligt en betalningsplan under vanligtvis fem år. När dessa fem år passerat avskrivs de skulder som inte kunnat betalas.

Huvudmannens rättshandlingsförmåga
Vi får aldrig glömma bort att, såvida huvudmannen inte har förvaltare, huvudmannen själv får bestämma över sina medel och kan köpa saker även om den gode mannen anser att det är olämpligt. En god man innebär alltså inte någon begränsning av huvudmannens möjligheter att bestämma över sina pengar.

Mer om ekonomi
I kommande månadsbrev kommer vi att ta upp fler frågor som handlar om huvudmannens ekonomi, till exempel kostnader för mat, telefoni, försäkringar.

Styrelsen
****************************************************************************************