I  det här månadsbrevet tar vi upp den alltid aktuella frågan om arvode.

10 Procent
10 procent på prisbasbeloppet är grunden när ditt arvode beräknas.
För ”Förvalta egendom” får du alltså 10 % av prisbasbeloppet.
Om du också har ”Sörja för person” får du 10 % av basbeloppet även för denna del.

Däremot beräknas inte arvode för ”Bevaka rätt” med en procentsats. Här får du arvode endast om du t ex har hjälpt till med fastighetsförsäljning, skuldsanering eller någon annan tyngre insats. Överförmyndaren bedömer hur mycket insatsen ger dig i arvode. Ange hur lång tid insatsen tagit när du redovisar.

Prisbasbeloppet
Det är SCB (Statistiska Centralbyrån) som varje år beräknar nytt prisbasbelopp.  Detta fastställs sedan av regeringen. För 2020 är prisbasbeloppet 47 300 kr.

Utlägg
Kostnader för ditt uppdrag får du ersättning för. Höglandets överförmyndare kräver kvitto på alla utlägg. I många kommuner beräknas en schablonkostnad på
t ex 2 % av prisbasbeloppet. Vi driver frågan om att det ska vara så även hos oss.

Vem betalar – kommun eller huvudman?
Det finns regler för när kommunen betalar ut ditt arvode och detta styrs av huvudmannens ekonomi. Om hen har en förmögenhet på 2 gånger prisbasbeloppet eller om hens inkomster före skatt uppgår till 2,65 gånger prisbasbeloppet betalar kommunen INTE ut ditt arvode. Huvudmannen ska då betala.

Huvudmannen ska betala
Många vittnar om att det kan vara svårt att ta arvodet från huvudmannens konto. Kanske har hen stora kostnader för t ex medicin så att inkomsten inte räcker till. Det ska dock mycket till för att kommunen ska ta över betalningen av arvodet.

Skatt och arbetsgivaravgifter
Om huvudmannen ska betala själv är det din skyldighet att betala in skatt och sociala avgifter till Skatteverket. Det arvode som överförmyndaren beslutar om är bruttobeloppet. Det du får behålla är bruttot minskat med skatten.

Kan kommunen inte alltid betala?
I vissa kommuner betalar man ut arvodet och fakturerar sedan huvudmannen. Detta är dock inte tillåtet enligt lag, säger Höglandets överförmyndare. En kommun får inte göra en förskottsbetalning, som det skulle vara tal om här.

Tyck till!
Kanske har du själv något ämne som du tycker vi ska ha som tema i kommande månadsbrev?  Eller något som du tycker att vi ska informera om på hemsidan?
Tveka inte att kontakta någon av oss i styrelsen.

Styrelsen