Det är inte alltid så lätt att vara god man eller förvaltare! Många vittnar om besvärligheter när det gäller ekonomiska transaktioner på huvudmannens konto.

Så här kan det låta:

Flera huvudmän, flera konton
”Jag tycker att det är bökigt med alla bankkonton. Jag har flera huvudmän och därmed många konton att hålla reda på.”

Det här är ganska lätt att åtgärda. Du kan helt enkelt döpa om kontot till exempelvis huvudmannens namn såsom ”xxxx bank” och/eller ”xxxx kort” (xxxx = huvudmannens namn). Om det är Swedbank som gäller öppnar du kontot i internetbanken, klickar på cirkeln med tre punkter som du hittar över ”tillgängligt belopp”. Sedan namnger du kontot.
På Nordea och Handelsbanken är det besvärligare. Du har inte möjlighet att själv ändra namn på din huvudmans konto. De kan bara ändra dina egna konton.

Överförmyndarspärr
”Det är krångligt när ett konto är spärrat. Kanske måste jag föra över pengar till huvudmannen av någon anledning och detta kan jag ju inte göra.”

Det stämmer. Om kontot är överförmyndarspärrat måste du vända dig till överförmyndaren för godkännande av uttag. Det finns en särskild blankett för detta ändamål.  Ansökan (om uttag).

Huvudmannen bestämmer själv
”En huvudman kan ju själv gå in på banken och till exempel avsluta alla sina konton eller ta ut alla sina pengar. Det ställer ju till en hel del, om man säger så!”

Ja, huvudmannen kan själv disponera sina tillgångar. Detta kallas i bankvärlden för rättshandlingsförmåga. Det innebär att hen juridiskt företräder sig själv. Och det, i sin tur, innebär att huvudmannen ska lämna sitt samtycke. Detta gäller dock inte om huvudmannen har förvaltare.
I praktiken inväntar vi inte samtycke när vi sköter de löpande ekonomiska angelägenheterna. Samtycke har ju getts i och med att huvudmannen accepterat att ha god man. Däremot ska samtycke ges om det gäller extraordinära insatser, som t ex försäljning av fastighet. Då ska, för övrigt, även överförmyndare kontaktas för samtycke.

Kontoutdrag
”Jag tycker att bankerna är slöa med att skicka ut kontoutdrag vid årsskiftet. Jag behöver ju dessa för min redovisning.”

Om du har en skrivare hemma kan du själv skriva ut kontoutdragen. Tänk på att de ska vara i PDF-format. Överförmyndaren måste vara säker på att du inte ändrat någonting.

********************************************************************************************
Någon gång under 2021 kommer vi att bjuda in representanter från banker för att få mer information om vad som gäller  när man är god man/förvaltare.

Styrelsen