Vi började prata om det där med de olika delarna i vårt uppdrag. Som bekant består de av bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person. Ibland ingår två delar i vårt uppdrag, ibland alla tre. Vad är skillnaden? Vad innebär de olika delarna och varför har vi inte alltid alla tre delarna? Vi reder ut begreppen.

Bevaka rätt
Den här delen innebär att du ska se till huvudmannens rättigheter. Om det blir aktuellt med att sälja ett hus eller om någon anhörig dör ska du bevaka din huvudmans intressen. Du ska också söka olika former av bidrag.

Förvalta egendom
Den här delen är den som vi mest jobbar med. Den handlar om huvudmannens ekonomi där du ansvarar för att betala räkningar och att se till att huvudmannen har medel till sina behov. Finns kapital ska detta vara placerat på ett betryggande sätt.

Sörja för person
Det är den här delen som inte alltid ingår i ditt godmanskap. Här handlar det om huvudmannens väl och ve, till exempel ett bra boende eller hjälp från samhället i form av exempelvis hemtjänst. Även den sociala delen av livet räknas in i den här delen.

Praktik och teori
De flesta av oss utför i praktiken alla tre delarna även om vi i vårt uppdrag endast har de första två delarna. I teorin ska vi inte ta något ansvar utöver det rent ekonomiska om vi inte har den tredje delen, men det är självklart för oss att bry oss om vår huvudmans välbefinnande. Så i praktiken ansvarar vi för alla tre delarna.

Arvode
Beroende på vilka delar som ingår i uppdraget beräknas arvodet. Beloppet för 2019 var 4 650 kronor för bevaka rätt/förvalta egendom. Om sörja för person ingår tillkommer 4 650 kr. Som du ser är det stor skillnad på vilket arvode du kan räkna med beroende på vilka delar ditt uppdrag består av. Och på tal om arvode – du vet väl att du kan få några extra slantar om du gjort något extraordinärt, t ex varit behjälplig vid bouppteckning eller flyttning?

Om du endast har de två första delarna
Ja, då innebär det att huvudmannen själv ska kunna sköta sociala kontakter, själv ska kunna påverka vårdpersonal eller hemtjänst. Har du inte delen ”sörja för person” ansvarar du alltså inte för att hålla kontakt med biståndshandläggare eller personal på särskilda boenden.

Realistiskt?
Nja, det är inte troligt att du bara bortser från din huvudmans livskvalité. Vi bryr oss nog lite för mycket för att kunna göra det. Så i de flesta fall bör alla tre delarna ingå. Hur ser det ut hos dig? Kanske ska du fundera över om ditt uppdrag ska utökas?

Förvaltarskap
Vid förvaltarskap blir det lite annorlunda. Då ingår automatiskt alla tre delarna. Huvudmannen behöver heller inte lämna något samtycke (vilket är fallet om du är god man) och huvudmannen kan inte själv ta ut medel från banken. Och även på andra sätt inskränks huvudmannens rättigheter om hen har förmyndare.