Denna gången handlar månadsbrevet om ekonomi.

Corona
Många av oss, troligen de flesta, har, så länge pandemin varar, inte möjlighet att
besöka våra huvudmän. Ofta tillhör de ju någon riskgrupp. Då kan det finnas tillfälle att grundligt på igenom huvudmannens ekonomi. Faktum är ju att många av våra huvudmän har ansträngd ekonomi.

Fonder
Till exempel kan vi grotta ner oss i alla de fonder som finns. ”Grotta ner” är verkligen ett adekvat uttryck. Det finns en hel djungel av olika fonder. På sidan ”stiftelser.lansstyrelsen.se” finns de flesta stiftelser samlade, Man kan söka på län och kommun för att begränsa urvalet. Många av de träffar man får är inte relevanta men det finns några som kan vara bra att känna till.

Exempel på fonder
Vetlanda
Bolinska stiftelsen
Stiftelsen Olivia, Gottfrid och Per-Axel Johanssons fond för handikappade
Samstiftelsen för Social hjälpverksamhet i Vetlanda kommun
Aneby
Stiftelsen Gösta Anderssons minnesfond
Eksjö
Borghild Ross minnesfond stiftelse
Stiftelsen Julie och Helena Taubes understödsfond
Stiftelsen Amanda Carlbergs fond
Nässjö
Mariahemsstiftelsen
Nässjö kommuns Sociala stiftelse för allmänna hjälpbehov
Sävsjö
Sävsjö kommuns sociala stiftelse

Ansökan
Ibland har stiftelsen en egen ansökningsblankett, i annat fall får man författa en egen. Beskriv så tydligt som möjligt behovet och motivera varför just din huvudman bör komma  i fråga för ett bidrag.

Gåvor
Det är känt att exempelvis Lions och Svenska Kyrkan ibland delar ut gåvor, till exempel vid jul. Detta kan vara ett sätt att förgylla huvudmannens helger.

Budget
Att ha bra kontroll på huvudmannens inkomster och utgifter är alltid en fördel. Man kan få hjälp av kommunens budgetrådgivning om ekonomin är extra besvärlig att komma till rätta med.

Bidrag
Självklart ser vi till att huvudmannen får del av bidragen från stat och kommun. Många har rätt till bostadstillägg men även försörjningsstöd kan vara aktuellt.

Kostnader
Det är också klokt att be kommunen titta över kostnaderna för hemtjänst. Det är inte alltid som detta sker automatiskt när huvudmannens ekonomi eller hjälpinsatser ändras.

Mer komplicerade fall
Ibland är uppdraget hos huvudmannen kantat av stora skulder. Då blir våra insatser mera vittgående. Skuldsanering och diskussioner om avbetalningsplaner utgör då en stor insats för den ekonomiska delen. 

Styrelsen