Den här gången tar vi upp betydelsen av försäkringar.

Olycksfallsförsäkring
Alla som är med i en god man- och förvaltarförening omfattas av en olycksfallsförsäkring. Försäkringen träder i kraft om en olycka inträffar när du utför ett uppdrag, antingen vid besök hos huvudmannen eller vid resa till och från
honom/henne.

Olycka på väg till din huvudman
Låt oss säga att du är på väg till din huvudman och får en sladd på bilen och skadar dig. Vid ett sådant tillfälle kan du få ersättning från försäkringen, till exempel för vård och resekostnader.

Rehabilitering
Om du skadat dig så att du behöver rehabilitering täcker försäkringen en del av kostnaden.

Hjälpmedel
Om din skada kräver hjälpmedel av något slag täcks kostnaden, åtminstone delvis, av försäkringen. Även läkemedel kan du få ersättning för.

Försäkringsbolag för olycksfallsförsäkringen är IF.

Ansvarsförsäkring
För endast 200 kr/år kan du själv teckna en ansvarsförsäkring. Här är du försäkrad mot förmögenhetsskada. Krisförsäkring samt överfallsförsäkring ingår. Det är huvudmannen som är din uppdragsgivare så kommunens försäkring gäller inte.

Slarvig förvaltning
Låt oss säga att din huvudman eller släktingar, av någon anledning, anseratt du har förvaltat hens medel felaktigt. Du kan då få hjälp med rättsskydd.

Glömd faktura
Låt oss säga att du missat att betala en faktura och skadestånd riktas mot dig. Försäkringen kan hjälpa dig.

Bostadstillägg
Du har glömt att söka bostadstillägg och huvudmannen ställer dig till svars. Även här kan försäkringen träda in.

Krossad vas
Låt oss säga att du råkar riva ner en dyrbar vas hos din huvudman. Här kan försäkringen täcka kostnaden för att ersätta den.

Huvudmannen skadas
Du kanske råkar skada huvudmannen. Då kan utdömt skadestånd ersättas.

Du skadas
Låt oss säga att din huvudman bir aggressiv och åsamkar dig skada. Då kan försäkringen täcka en del av dina eventuella kostnader. till exempel glasögon som gått sönder.

Svårt uppdrag
Kanske har du ett så pass svårt uppdrag att du behöver tala med en psykolog. Då kan försäkringen hjälpa dig med kostnaden.

Försäkringsbolag för ansvarsförsäkringen är Ålands försäkringsbolag.

Gode män och förvaltare
Dela gärna med dig av denna information till gode män och förvaltare som du har kontakt med. Kanske vill de också blir medlemmar, inte minst för att få dessa värdefulla försäkringar till ett lågt pris.

Mer information finns under Länkar. Klicka sedan på Försäkringar RGMF.