Månadsbrev mars 2020

Den här gången är det en av våra medlemmar som författat månadsbrevet

Transformerad byadvokat

I forna tiders Sverige fanns i nästan alla små byar någon som var mera insatt i juridik och hjälpte byinnevånarna med skrivelser till myndigheter, deklarationer och liknande. Jag kallar dem byadvokater. Den moderna varianten av byadvokater är gode män och förvaltare. Det område vi som lekmän tar på oss att bevaka för våra huvudmän, kan spänna över hela Svea Rikes Lag.

Ingen advokat eller ens domare kan hela lagboken, de specialiserar sig, nischar in sig på begränsade delar av lagboken. Men vi gode män och förvaltare kan som lekmän komma i kontakt med frågor som rör HELA lagboken, ett tungt ansvar för en lekman.

Jag brukar säga att man som god man/förvaltare måste lära sig lita på magkänslan och moralisk kompass, när något känns fel är det troligen också fel. Då gäller det för gode mannen/förvaltaren att dyka ner och granska lagtexter och förordningar och ta beslut om åtgärder.

När det gäller mera komplexa ärenden som avyttrande av bostadsrätt, fastighet eller ibland jordbruksfastighet eller komplicerade arvsskiften rekommenderar jag en 15 minuters konsultation hos jurist och att göra detta i nära samråd med överförmyndaren.

Det slår mig hur mycket lättare det är att vara god man idag jämfört med 1996 då jag fick mitt första uppdrag.

Då var jag helt ensam, allt var nytt, nu finns godmanföreningar, bland annat vår, där en ny god man kan få stöd och hjälp bland annat med att få en mentor. En mentor kan även hjälpa till med tunga bitar i ett pågående uppdrag, till exempel skuldsanering.

Det finns speciella bokföringsprogram som man inte ens behöver kunna bokföring för att använda.

Att det var bättre förr stämmer inte alltid!

Ronny Gustafsson

******************************************************************
Du kanske också vill skriva ett månadsbrev. Tveka inte! Du är SÅ välkommen att kontakta någon av oss  styrelsen.

1 kommentar

  1. Kerstin Lundqvist

    Du kanske också vill skriva ett månadsbrev? Tveka inte! Kontakta någon av oss i styrelsen.

Lämna ett svar