Vår ambition är att skicka ut ett månadsbrev till er de månader när vi inte träffas.
Tack för senast
Först och främst vill vi tacka för senast och det engagemang ni visade. Vi tror att vi höjde kompetensen hos flera av oss. Det är alltid intressant att ta del av andras erfarenheter.

2,65 % av basbeloppet
Vi diskuterade det där med 2.65 av prisbasbeloppet. Och det är faktiskt så att det står i lagen att just den procentsatsen ska gälla. Det finns dock kommuner som tillämpar en högre procentsats.

Arvode
Frågan om att få ut arvode när huvudmannen ska betala själv och ekonomin inte tillåter pratade vi också om. Här är det en rekommendation från SKR som överförmyndarenheten stödjer sig på. Så det finns ingen lag som säger att kommunen inte kan förskottera arvodet och sedan fakturera huvudmannen.

Medlemmar
För att kunna påverka i de frågor som vi tycker är viktiga måste vi vara många. Därför ser vi gärna att du betalar in medlemsavgiften på 150 kr till bankgiro 135-4000. Du kan också hjälpa oss att värva fler medlemmar via “mun-mot-mun-metoden”. De kommer inte att ångra att de går med i föreningen.

Med vänliga hälsningar från Styrelsen God man- och förvaltarföreningen