Höglandets God man- och förvaltarförening är en ideell förening för gode män och förvaltare.

* Vår uppgift är att informera och utbilda våra medlemmar samt att bevaka våra rättigheter.

* Som medlem får du möjlighet att kostnadsfritt delta i grund- och påbyggnadsutbildning.

* Du får information med inriktning på vårt uppdrag som god man/förvaltare.

* Dessutom får du en olycksfalls-och krisförsäkring och kan själv teckna en ansvarsförsäkring till en låg kostnad.