Höglandets God man- och förvaltarförening är en ideell förening för gode män och förvaltare.

* Vår uppgift är att informera och stödja våra medlemmar samt att bevaka deras rättigheter.

* Som medlem får du möjlighet att kostnadsfritt delta i de informationsträffar som regelbundet anordnas.

* Du får information med inriktning på vårt uppdrag som god man/förvaltare via hemsida och mail.

* Dessutom får du en olycksfalls-och krisförsäkring och kan själv teckna en ansvarsförsäkring till en låg kostnad. Läs mer här.

Observera att det alltid är överförmyndarens ansvar att ge dig den utbildning du behöver för att utföra ditt uppdrag.