Inga widgetar hittades i sidofältet!

Startsida


Höglandets God man- och förvaltarförening är en ideell förening för gode män och förvaltare.


  • Vår uppgift är att informera och stödja våra medlemmar samt att bevaka deras rättigheter.
  • Som medlem får du möjlighet att kostnadsfritt delta i de informationsträffar som regelbundet anordnas.
  • Du får information med inriktning på vårt uppdrag som god man/förvaltare via hemsida och mail.
  • Dessutom får du en olycksfalls-och krisförsäkring och kan själv teckna en ansvarsförsäkring till en låg kostnad. Läs mer här.
  • Observera att det alltid är överförmyndarens ansvar att ge dig den utbildning du behöver för att utföra ditt uppdrag.